5/4/2012
ΕΝΑ ΔΙΣ ΕΥΡΩ (!) μειώθηκαν οι πωλήσεις των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής από το 2007 σύμφωνα με τον ψηφιακό Ετήσιο Οδηγό Greek ICT Market. Σε βαθιά ύφεση και το 2012. Χωρίς στρατηγική και σχέδιο ανάκαμψης η αγορά των ΤΠΕ. Το 50% των πωλήσεων των εισηγμένων γίνεται από την ΠΛΑΙΣΙΟ Computers.

Πολλές και άσχημες είναι οι ειδήσεις που θα μπορούσαν να βγουν από την καταγραφή και τα συμπεράσματα των ετήσιων αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής για το 2011. Οι πωλήσεις τους έχουν μειωθεί κατά 1 ΔΙΣ ευρώ από το 2007 λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης της Οικονομίας. Τα κέρδη τους συνολικά έχουν περάσει εδώ και χρόνια σε μεγάλες ζημιές. Σχεδόν στο σύνολό τους παρουσιάζουν μείωση πωλήσεων και οι προοπτικές ανάκαμψης είναι εξαιρετικά αμφίβολες. Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι η Πλαίσιο Computers πραγματοποιεί σχεδόν το 50% του συνόλου των πωλήσεων του κλάδου, ενώ τα κέρδη της είναι κατά πολύ μεγαλύτερα του συνόλου των κερδών των κερδοφόρων εταιρειών.

Για να δείτε τα άποτελέσματα
των εισηγμένων πληροφορικής ΠΙΕΣΤΕ ΕΔΩ

και σχόλια στον παπα-γάλ(λ)ο