6/7/2006
Η ΑΝΚΟ υπέγραψε σύμβαση με το ΤΕΙ Λαμίας

Η ΑΝΚΟ υπέγραψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σύμβαση με το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Λαμίας (ΤΕΙ Λαμίας) για το έργο: «Προμήθεια Συμπληρωματικού Εκπαιδευτικού Εξοπλισμού των Τμημάτων Ηλεκτρονικής, Ηλεκτρολογίας, Νοσηλευτικής. Φυσικοθεραπείας και Δασοπονίας (Παράρτημα Καρπενησίου) του Τ.Ε.Ι. Λαμίας». Το συγκεκριμένο έργο χωριζόταν σε αρκετά υποέργα που αφορούσαν προμήθεια Η/Υ και Ηλεκτρονικών Συγκροτημάτων, Επιστημονικών Οργάνων, οπτικο-ακουστικού εξοπλισμού και ειδικού λογισμικού. Το υποέργο το οποίο και ανέλαβε η ΑΝΚΟ έχει τίμημα περίπου 100.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ. ενώ το συνολικό έργο είχε αξία 733.675 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ.