12/2/2021
Ταυτοποίηση στο gov.gr με κωδικούς e-banking της Τράπεζας Ηπείρου

Το Ελληνικό Δημόσιο έχει δημιουργήσει την ιστοσελίδα gov.gr η οποία διαθέτει στους πολίτες μία συνεχώς διευρυνόμενη ομάδα online υπηρεσιών.

Η είσοδος στο gov.gr μπορεί να γίνει με τους κωδικούς e-banking της Τράπεζας Ηπείρου για τις υπηρεσίες έκδοσης Υπεύθυνης Δήλωσης και Εξουσιοδότησης. Έτσι μπορείτε, εύκολα και γρήγορα, να εκδίδετε ηλεκτρονικά, έγκυρη υπεύθυνη δήλωση και εξουσιοδότηση, χωρίς να επισκεφθείτε κάποιο ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα, για βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής σας.

Εάν δεν έχετε κωδικούς e-banking μπορείτε να εκδώσετε, μέσω του δικτύου καταστημάτων της Τράπεζας Ηπείρου.

Πώς γίνεται η ταυτοποίηση στο gov.gr με τους κωδικούς e-banking

Η διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσετε για την έκδοση των απαραίτητων εγγράφων είναι εύκολη και γρήγορη.

  • Όταν ζητηθεί να γίνει ταυτοποίηση του πολίτη, επιλέγετε να γίνει μέσω της Τράπεζας Ηπείρου.
  • Μεταφέρεστε στο ασφαλές περιβάλλον της υπηρεσίας e-banking της Τράπεζας Ηπείρου, όπου εισάγετε το username και password που χρησιμοποιείτε για την είσοδό σας στην υπηρεσία e-banking, καθώς και τον κωδικό μίας χρήσης (OTP) που θα λάβετε μέσω sms ή Viber.
  • Σε αυτό το σημείο, θα ενημερωθείτε για τη μεταφορά των στοιχείων σας στο gov.gr. Τα στοιχεία που θα διαβιβαστούν είναι : ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, κωδικό μίας χρήσης (OTP) & κινητό. Η διαβίβαση αυτών των στοιχείων γίνεται για λόγους διασταύρωσής τους με αυτά που τηρούνται στο gov.gr. και είναι απόλυτα ασφαλής.
  • Έχετε ολοκληρώσει τη διαδικασία της ταυτοποίησης και την είσοδό σας στο gov.gr και μπορείτε να εκδώσετε τα έγγραφα που χρειάζεστε.