ICT plus
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

GREEK ICT FORUM

Με τη θεσμική αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών, της Γενικής Γραμματείας Πληροφορικών Συστημάτων και της Ειδικής Γραμματείας Ψηφιακού Σχεδιασμού, αλλά και την αιγίδα των Υπουργείων, Γενικών Γραμματειών, Επαγγελματικών και Επιστημονικών Φορέων που έχουν άμεση σχέση με την "Ψηφιακή Ελλάδα", πραγματοποιείται την Δευτέρα 29 και Τρίτη 30 Οκτωβρίου 2007 το 9ο ετήσιο συνέδριο Greek ICT Forum στο ξενοδοχείο Intercontinental.

Το ετήσιο συνέδριο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Greek ICT Forum διοργανώνεται για ένατη συνεχή χρονιά έχοντας κατακτήσει καθολική αναγνώριση από την αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τις Επιχειρήσεις, τον Δημόσιο Τομέα, τα Ερευνητικά και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα και τους χρήστες που ενδιαφέρονται να ενημερωθούν αλλά και να παρουσιάσουν στρατηγικές, τάσεις και εφαρμογές στους τομείς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT).

Θεσμική αιγίδα
Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών και η Ειδική Γραμματεία Ψηφιακού Σχεδιασμού  αναγνωρίζοντας το 9ο Συνέδριο Greek ICT Forum ως τη σημαντικότερη συνεδριακή διοργάνωση στον τομέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT) το έχουν θέσει από το 2006 υπό την θεσμική αιγίδα τους.

Στη θεσμική αιγίδα του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών αρωγοί είναι επίσης με τις αιγίδες τους τα Υπουργεία Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, Ανάπτυξης, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Μεταφορών και Επικοινωνιών, Πολιτισμού, οι Γενικές Γραμματείες Πληροφορικών Συστημάτων, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Ερευνας και Τεχνολογίας που υλοποιούν πολιτικές και έργα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα στο πλαίσιο της "Ψηφιακής Στρατηγικής", το Εθνικό Δίκτυο Ερευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) και το Παρατηρητήριο για την Κοινωνία της Πληροφορίας. Ανάλογη αναγνώριση έχει το Συνέδριο και από τους σημαντικότερους θεσμικούς Επιστημονικούς και Επαγγελματικούς φορείς της χώρας όπως ο ΣΕΠΕ, ο ΣΕΠΒΕ, ο ΣΑΤΠΕ, η ΕΠΥ, η ΕΕΔΕ, ο ΣΕΣΜΑ, η "Κοινωνία της Πληροφορίας" Α.Ε., το ΕλληνοΦινλανδικό Εμπορικό Επιμελητήριο και πολλοί άλλοι φορείς του τομέα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών

Εξι αυτοτελείς συνεδριακές ενότητες
Στο φετεινό 9ο Συνέδριο Greek ICT Forum έχουν σχεδιαστεί λειτουργικές και οργανωτικές παρεμβάσεις, οι οποίες στόχο έχουν να μεγιστοποιήσουν την ολοκληρωμένη επικοινωνία και ενημέρωση των Επιχειρήσεων, των Στελεχών του Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα, των χρηστών, των Φορέων και όσων συμμετάσχουν στη φετινή διοργάνωση. Οι θεματολογικές απαιτήσεις από την σύγκλιση των Τηλεπικοινωνιών και της Πληροφορικής αλλά και των στρατηγικών εφαρμογών τους στον Δημόσιο και στον Ιδιωτικό τομέα οδήγησαν τους διοργανωτές, να σχεδιάσουν μία νέα και πρωτοποριακή συνεδριακή δομή στο 9ο Συνέδριο Greek ICT Forum. Από φέτος οι Συνεδριακές Ενότητες αποκτούν οργανωτική αυτοτέλεια αποτελώντας όμως ένα λειτουργικό σύνολο, το οποίο προσφέρει την πλέον ολοκληρωμένη και πληρέστερη ενημέρωση για τις στρατηγικές, τις πολιτικές και τις εφαρμογές των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ετσι στο 9ο Συνέδριο Greek ICT Forum διοργανώνονται τις εξής συνεδριακές αυτοτελείς συνεδριακές ενότητες:

  • 1) e-Government Strategies (29-30/10) : Καταγραφή και ανάδειξη των στρατηγικών για την ανάπτυξη και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στον Δημόσιο και Ιδιωτικό τομέα, στην Τοπική και Νομαρχιακή Αυτοδιοίκηση, στους Οργανισμούς εν όψει της ολοκλήρωσης του Γ ΚΠΣ και της μετάβασης στο νέο χρηματοδοτικό κοινοτικό πλαίσιο (ΕΣΠΑ).
  • 2) Digital Channel and Sales (30/10) : Παρουσίαση των τάσεων στον χώρο της λιανικής πώλησης και προώθησης ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών μέσα από τα κανάλια και αλυσίδες λιανικής πώλησης, σε μία περίοδο κατά την οποία η ζήτηση ψηφιακών υπηρεσιών και προϊόντων αυξάνεται συνεχώς.
  • 3) e-Security Trends (29-30/10): Aποτύπωση των Τεχνολογιών και κρίσιμων Εφαρμογών Ασφάλειας Συστημάτων και Υποδομών Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής ειδικά αυτή την περίοδο κατά την οποία αναπτύσσεται σημαντικών αριθμός κρίσιμων έργων ασφάλειας στις Τράπεζες, στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.
  • 4) Business Telecoms and ICT Management (29-30/10): Παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών, εφαρμογών και τεχνολογιών αιχμής της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών και της Κινητής Τηλεφωνίας, οι οποίες εφαρμόζονται σε Επιχειρήσεις και Οργανισμούς για την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, της καλύτερης οργάνωσής τους και της αξιοποίησης των ψηφιακών υπηρεσιών από το κοινό.
  • 5) Infonation (29/10): Είναι ένα αυτόνομο Συνέδριο, το οποίο διοργανώθηκε για πρώτη φορά με μεγάλη επιτυχία το 2005 με αντικείμενο την αποτύπωση των πολιτικών και των τάσεων της χρήσης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Παιδεία και στην Εκπαίδευση. Από φέτος η θεματολογική περιοχή του Συνεδρίου διευρύνεται, συμπεριλαμβάνοντας τις εφαρμογές ΤΠΕ στον χώρο του Πολιτισμού και της Εθνικής Κληρονομιάς.
  • 6) Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα (30/10) : Οι τομείς της Καινοτομίας, της Ερευνας και της Τεχνολογικής Ανάπτυξης αποτελούν τους στρατηγικούς τομείς του ΕΣΠΑ, το οποίο είναι το νέο Χρηματοδοτικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ενωσης για το διάστημα 2007-2013. Στην συνεδριακή αυτή ενότητα θα καταγραφούν οι προοπτικές ανάπτυξης νέων υπηρεσιών για Επιχειρήσεις και Φορείς σε έναν από τους πιο σημαντικούς τομείς για την αναπτυξιακή πορεία της χώρας τα επόμενα χρόνια.

Η νέα οργανωτική δομή του 9ου Συνεδρίου Greek ICT Forum στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη μίας ήδη επιτυχημένης και ολοκληρωμένης πλατφόρμας επικοινωνίας, η οποία έχει αξιοποιηθεί με απόλυτη επιτυχία στα προηγούμενα Συνέδρια από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη της αγοράς Τηλεπικοινωνιών και Πληροφορικής. Η νέα οργανωτική δομή του Συνεδρίου Greek ICT Forum υπαγορεύεται από τις ραγδαίες εξελίξεις της σύγκλισης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών και την διατυπωμένη ανάγκη Δημόσιων Υπηρεσιών, Φορέων, Επιχειρήσεων, Οργανισμών και χρηστών για ολοκληρωμένες υπηρεσίες επικοινωνίας και ισχυρές διοργανώσεις με εγκυρότητα και κύρος για τους συμμετέχοντες.
 
Για την πληρέστερη ενημέρωση των Συνέδρων στον διαδικτυακό τόπο www.ictplus.gr λειτουργεί ειδική περιοχή ενημέρωσης για την πορεία του Συνεδρίου και παράλληλα συνεχίζεται η ψηφιακή ενημέρωση των χιλιάδων Συνέδρων και ενδιαφερομένων για το Greek ICT Forum.