ICT plus
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

TAYTOTHTA


O Δικτυακός Τόπος ICTPLUS.GR έχει ως βασικές κατευθύνσεις την ενημέρωση του ευρύτερου αλλά και του εξειδικευμένου κοινού σε θέματα που αφορούν την αγορά της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Τεχνολογίας, της Επιχειρηματικότητας και της Κοινωνίας της Πληροφορίας.

Στο περιεχόμενο του Δικτυακού Τόπου υπάρχουν μόνιμες θεματικές ενότητες, οι οποίες θα περιέχουν μεταξύ των άλλων:

 • Θέματα επικαιρότητας που αφορούν επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς κ.α που δραστηριοποιούνται στους ανωτέρω τομείς.
 • Αναφορές σε άξονες πολιτικής που επηρεάζουν την ανάπτυξη της αγοράς των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT) στην Ελλάδα και στον κόσμο.
 • Καταλόγους δραστηριοτήτων επιχειρήσεων ανά τομέα της αγοράς Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT).
 • Πλήρη κατάλογο επιχειρηματικών ανακοινώσεων και δελτίων τύπου με πρόσβαση χωρίς περιορισμούς.
 • Βήμα προβολής θέσεων επιστημονικών και επαγγελματικών φορέων του τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT).
 • Οικονομικά στοιχεία εταιρειών του κλάδου Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT), όπως τις καταγράφει συστηματικά ο ετήσιος Οδηγός Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών Greek ICT Market, ο οποίος εκδίδεται ανελλιπώς από το 1999.
 • Πρόσωπα και σύντομα βιογραφικά στοιχεία.
 • Απόψεις, συνεντεύξεις και άρθρα επιχειρηματιών, πολιτικών και υπηρεσιακών παραγόντων, στελεχών, πανεπιστημιακών και άλλων προσωπικοτήτων που επηρεάζουν την πορεία της ελληνικής αγοράςΤεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT).
 • Παρακολούθηση της πορείας σημαντικών επιχειρησιακών προγραμμάτων.
 • Χρήσιμες συνδέσεις στο Διαδίκτυο και πολλές άλλες δυνατότητες.

Ο«πυρήνας» των επισκεπτών του Διαδικτυακού Τόπου φτάνει τους 15 χιλιάδες επαγγελματίες, επιστήμονες, επιλεγμένοι χρήστες από όλους τους χώρους των ΤΠΕ. Η κατανομή τους ανά κατηγορία είναι:

 • 30% ICT Managers σε Επιχειρήσεις, Τράπεζες, Φορείς και Οργανισμούς.
 • 28% Στελέχη εταιρειών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.
 • 17% Ανώτατα και Ανώτερα Στελέχη Διοίκησης και Πληροφορικής του Δημοσίου Τομέα.
 • 12% Επιστημονικό Προσωπικό ΑΕΙ, ΤΕΙ, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, Προπτυχιακοί και Μεταπτυχιακοί Φοιτητές.
 • 8% Πολιτικοί, ιδιώτες, πρόσωπα της δημόσιας ζωής.
 • 3% Στελέχη Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης και Δημοσίων Σχέσεων.
 • 2% Επισκέπτες από διάφορους επαγγελματικούς τομείς.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των GOOGLE ANALYTICS, τα οποία είναι ακριβή, αδιαμφισβήτητα και δεν εμπεριέχουν προσωπικές παρεμβάσεις και εκτιμήσεις, το πρώτο εξάμηνο της παραγωγικής λειτουργίας του, δηλαδή από την 1η Σεπτεμβρίου 2007 μέχρι τις αρχές Απριλίου 2008 έχουμε τα εξής στοιχεία επισκεψιμότητας:

 • To σύνολο των επισκέψεων (visits) ξεπέρασε τις 100.000
 • Οι απολύτως μοναδικοί επισκέπτες (absolute unique visitοrs) ξεπέρασαν τις 40.000
 • Οι αναγνώσεις σελίδων (page views) έφθασαν τις 275.000

  Τα στοιχεία επισκεψιμότητας κατά μέσο όρο τον μήνα,
  στο διάστημα από τον  Σεπτέμβριο 2007 έως και τον Φεβρουάριο 2008 είναι:

  * Οι επισκέψεις (visits) έφτασαν τις 14.298.
  * Οι μοναδικοί επισκέπτες (absolute unique visitors) τους 5.910.
  * Οι αναγνώσεις σελίδων (page views) τις 40.747.
  * Ο μέσος όρος σελίδων που είδαν οι επισκέπτες σε κάθε τους επίσκεψη στο portal είναι 3 σελίδες ανά επίσκεψη με μέσο όρο χρόνο παραμονής στο portal στα 3,06 λεπτά ανά επισκέπτη.
  * Το ποσοστό νέων επισκεπτών είναι 41%

Oι στόχοι μας για το 2008 είναι να ξεπεράσουμε
τις    200.000 επισκέψεις (visits),
τους   80.000 μοναδικούς επισκέπτες (absolute visitors)  και
τις    500.000 αναγνώσεις σελίδων (page views),
που με τον σημερινό ρυθμό θα υπερκαλυφθούν.

Τα συγκεκριμένα στατιστικά στοιχεία αναδεικνύουν το www.ictplus.gr ως το κορυφαίο ψηφιακό μέσο ενημέρωσης στην αγορά των υψηλόβαθμών χρηστών και στελεχών Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, ενώ αυτές οι επιδόσεις το φέρνουν σε ξεχωριστή θέση σε σχέση με τα έντυπα μέσα ενημέρωσης, που δραστηριοποιούνται στους ίδιους τομείς.

Η επαγγελματική προέλευση των επισκεπτών του διαδικτυακού τόπου,
το αναδεικνύει ως ένα από τα ισχυρότερα «εργαλεία» επικοινωνίας και προβολής
στον τομέα υποδομών και υπηρεσιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT).

Διευθυντής του Διαδικτυκού Τόπου ICTPLUS.GR είναι ο δημοσιογράφος
Γιάννης Χαλαβαζής, ο οποίος είναι μέλος της ΕΣΗΕΑ.


ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟ ΤΑ Google Analytics