ICT plus
Πέμπτη, 25 Απριλίου 2024

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟY ΤΟΠΟΥ ICTPLUS.GR

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ, ΣΗΜΑ, ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Το σήμα ICTPLUS και η ονομασία του διαδικτυακού τόπου ανήκουν στην εταιρεία Teamworks. Οι επισκέπτες / χρήστες / αναγνώστες του περιεχομένου του διαδικτυακού τόπου οφείλουν να ενημερωθούν για τους όρους χρήσης, τους οποίους παραθέτουμε στη συνέχεια. Από τη στιγμή που επισκέπτονται τις σελίδες του διαδικτυακού τόπου, θεωρείται αυτονόητο ότι έχουν αποδεχθεί πλήρως τους παρακάτω όρους, έχουν ενημερωθεί πλήρως για τις διαδικασίες χρήσης που προβλέπονται αλλά και το για νομικό πλαίσιο που αφορά τη χρήση των σελίδων και των υπηρεσιών του.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ: O διαδικτυακός τόπος ICTplus.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες / αναγνώστες του ειδήσεις, άρθρα, πληροφορίες και άλλες δυνατότητες ενημέρωσης. Ο ρυθμός ανανέωσής τους καθορίζεται από την επικαιρότητα και τις ανάγκες της. Στις σελίδες του ICTplus.gr καταχωρούνται διαφημίσεις κάθε κατηγορίας, είδους και μορφής. Η εμφάνιση και το περιεχόμενο των διαφημίσεων που καταχωρούνται στις σελίδες του ICTplus.gr ακολουθούν τους κανόνες δεοντολογίας της ΕΔΕΕ και των φορέων Διαφημιζομένων και Εταιρειών Διαφήμισης και Προβολής. Σε καμία περίπτωση η εταιρεία Teamworksκαι ο διαδικτυακός τόπος ICTplus.gr δεν φέρουν καμία ευθύνη για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διαφημίζονται, όπως επίσης και για τις ηλεκτρονικές συνδέσεις (links) των διαφημίσεων. Ο επισκέπτης / χρήστης / αναγνώστης των ηλεκτρονικών σελίδων και των υπηρεσιών του ICTplus.gr οφείλει να γνωρίζει ότι πέραν της ψηφιακής εμφάνισης ή δημοσίευσης δεν δημιουργείται ευθύνη στην ιδιοκτήτρια εταιρεία για οποιαδήποτε ενέργεια που απορρέει από αυτή. Οποιαδήποτε ενέργεια που έχει σχέση με τη χρονική διάρκεια, τη διαγραφή, την εμφάνιση, την αδυναμία ηλεκτρονικής αποθήκευσης κειμένων, υπηρεσιών και δεδομένων από τους χρήστες / αναγνώστες / επισκέπτες δεν αφορά την Teamworksκαι τον διαδικτυακό τόπο ICTplus.gr. Οικονομικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από καταβολή κάθε είδους τελών, τηλεπικοινωνιακών επιβαρύνσεων ή άλλων επιβαρύνσεων κάθε είδους προς τρίτους (όπως χρονοχρεώσεις παραμονής στο Διαδίκτυο, τηλεπικοινωνιακά τέλη κ.λπ) αυτές ανήκουν στην αποκλειστική ευθύνη των χρηστών / επισκεπτών / αναγνωστών, οι οποίοι παράλληλα είναι απόλυτα υπεύθυνοι για τις επιλογές τους στην περιήγησή τους στο Διαδίκτυο, όπως επίσης για την προστασία του ψηφιακού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού τους από κάθε είδους «ιούς», χρήση λογισμικού και κάθε είδους ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Στον διαδικτυακό τόπο ICTplus.gr υπάρχουν περιοχές στις οποίες η πρόσβαση προϋποθέτει την εγγραφή μέλους, με την αναγραφή προσωπικών και άλλων στοιχείων. Η κατάθεση των στοιχείων αυτών επιβεβαιώνεται και η χρήση τους αφορά μόνο και αποκλειστικά τον σκοπό για τον οποίο ζητούνται. Σε κάθε περίπτωση υπάρχει σχετική περιγραφή των όρων συνεργασίας με το ICTplus.gr. Ο επισκέπτης / χρήστης / αναγνώστης που θα εγγραφεί στην / στις υπηρεσία/ες του ICTplus.gr οφείλει να παρέχει αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις πληροφορίες που αφορούν τα στοιχεία που του ζητούνται (προσωπικά ή όχι) και να φροντίζει να τα ενημερώνει για τυχόν μεταβολές. Το ICTplus.gr παρέχει στα μέλη των υπηρεσιών του, τα οποία έχουν αποδεχθεί πλήρως τους όρους χρήσης του δικτυακού τόπου και έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία εγγραφής με επιτυχία, το κατάλληλο ψηφιακό περιβάλλον για την πρόσβαση στις υπηρεσίες του. Με την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής ο επισκέπτης / χρήστης / αναγνώστης θα παραλάβει ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο ICTplus.gr τον προσωπικό κωδικό του, τον οποίο οφείλει να επιβεβαιώσει και να μην τον γνωστοποιεί σε τρίτους οι οποίοι μπορεί να τον χρησιμοποιήσουν εν γνώσει ή και ένα αγνοία τους. Η διαδικασία της εγγραφής – επιβεβαίωσης μπορεί να διαρκέσει λίγες ημέρες. Επίσης μπορείνα ζητηθεί και τηλεφωνική επιβεβαίωση των στοιχείων από στελέχη του διαδικτυακού τόπου ICTplus.gr. Τα μέλη είναι αποκλειστικά υπεύθυνα για όλες τις πράξεις που διενεργούνται κάτω από τον προσωπικό κωδικό πρόσβασης που τους έχει παραχωρηθεί. Απαγορεύεται ρητά η παραχώρηση του προσωπικού κωδικού πρόσβασης σε τρίτους. Η Teamworks διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί / απενεργοποιεί τον κωδικό πρόσβασης χωρίς καμία προειδοποίηση. Η παροχή κωδικού πρόσβασης από την Teamworks δεν είναι υποχρεωτική. Τα μέλη οφείλουν να ειδοποιούν άμεσα το ICTplus.gr και την Teamworks για κάθε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού τους και οποιαδήποτε πιθανή ή διαπιστωμένη παραβίαση ασφάλειας από τρίτους. Επίσης, τα μέλη ευθύνονται αποκλειστικά για την προσεκτική χρήση του λογαριασμού τους και τις διαδικασίες εισόδου-εξόδου (login-logout) από τον λογαριασμό τους. Ο διαδικτυακό τόπος ICTplus.gr δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που θα προκύψει από την αδυναμία των μελών να χειριστούν τον λογαριασμό τους ή την μη τήρηση όλων των παρόντων όρων και κάθε επιπλέον δέσμευση που προκύπτει από αυτούς.


ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ - ΜΕΛΩΝ: Οι επισκέπτες και τα μέλη αποδέχονται ότι ηλεκτρονικά αρχεία που περιέχουν δεδομένα, κείμενα, πληροφορίες, γραφικά, μουσική, φωτογραφίες, εικόνες, βίντεο, μηνύματα και γενικά ψηφιακό περιεχόμενο το οποίο θα επεξεργαστεί ή θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο παραμένει, μέχρι και την ψηφιακή ή φυσική μεταφορά του στον διαδικτυακό τόπο ICTplus.gr, στην αποκλειστική ευθύνη του φυσικού ή νομικού προσώπου από το οποίο προέρχεται ή διατίθεται. Αυτό σημαίνει ότι ο χρήστης / μέλος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για το σύνολο του περιεχόμενο που αναρτά, δημοσιεύει, αποστέλλει, μεταφέρει ή κάνει διαθέσιμο με κάθε τρόπο, ιδιωτικό ή δημόσιο, μέσα από τις υπηρεσίες και τον διαδικτυακό τόπο του ICTplus.gr μέχρι και τη στιγμή της ψηφιακής ανάρτησής του στον διαδικτυακό τόπο. Το περιεχόμενο που αποστέλλεται προς επεξεργασία ή ανάρτηση στο ICTplus.gr από μέλη-χρήστες ή επισκέπτες μπορεί να ελεγχθεί για την ακρίβεια, την ακεραιότητα, τη νομιμότητα ή την ποιότητά του. Το ΙCTplus.gr διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα να επεξεργάζεται, να διαφοροποιεί, να μην αναρτά ή να διαγράφει ψηφιακό περιεχόμενο στις σελίδες του χωρίς καμία προειδοποίηση.

ΧΡΗΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Ο χρήστης / μέλος / επισκέπτης κατανοεί και αποδέχεται ότι χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες του ICTplus.gr μπορεί να εκτεθεί σε ψηφιακό περιεχόμενο ή υπηρεσίες που μπορούν να χαρακτηριστούν με την ευρεία ή τη στενή έννοια προσβλητικά, αντεθνικά, ανήθικα, παράνομα κ.λπ. Σε καμία περίπτωση η ευθύνη δεν βαρύνει το ICTplus.gr. Για οποιοδήποτε λάθος, παραλείψεις, ευθύνες τρίτων σε οποιοδήποτε περιεχόμενο ή για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκύψουν από τη χρήση κάθε είδους περιεχομένου που αναρτάται, αποστέλλεται, μεταφέρεται ή γίνεται διαθέσιμο με κάθε τρόπο από τους χρήστες/μέλη/ αναγνώστες του ICTplus.gr δεν ευθύνονται η ιδιοκτήτρια εταιρεία Teamworksκαι οι μέτοχοι αυτής. Το ICTplus.gr διατηρεί το δικαίωμα να διαγράφει περιεχόμενο ή να διακόπτει την ιδιότητα του «μέλους» στις υπηρεσίες του από τη στιγμή που κρίνει ότι ενέργειες ή συμπεριφορές μπορεί να προκαλέσουν αποθετική ή μη ζημία, ηθική βλάβη ή οποιαδήποτε άλλη επίπτωση σε τρίτους.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ-ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ: Οι χρήστες / μέλη / αναγνώστες του ICTplus.gr με τη χρήση των υπηρεσιών και την περιήγηση τους στον διαδικτυακό τόπο συμφωνούν ότι δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση:

  • Η δημιουργία, μεταφορά, δημοσίευση, χρήση μεθόδων για την εγκατάσταση περιεχομένου (ψηφιακού ή μη) που κατά κοινή ή γενική ομολογία ή αποδοχή κρίνεται παράτυπη, παράνομη, κλεψίτυπη, απειλητική, πορνογραφική, βίαιη, επιβλαβής, προσβλητική, ρατσιστική, επιζήμια, δυσφημιστική, χυδαία, υβριστικά και γενικά παραβιάζει ή αποδοκιμάζεται κατά γενική ομολογία, παραβιάζει την προσωπικότητα και τα προσωπικά δεδομένα τρίτων, προκαλεί συναισθήματα μίσους αλλά οποιοδήποτε ποινικό ή αστικό αδίκημα.
  • Η με κάθε τρόπο και μέσο αλλοίωση, παραχάραξη, διαφοροποίηση, μεταβολή και αλλοίωση των αναγνωριστικών στοιχείων των χρηστών / μελών με σκοπό την παραπλάνηση του κοινού για την προέλευση του περιεχομένου που διανέμεται ή αναρτάται από το ICTplus.gr.
  • Η πρόκληση κάθε είδους βλάβης σε ανήλικους με οποιοδήποτε τρόπο.
  • Η παραποίηση και μίμηση οποιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου ή ψευδή δήλωση για την ταυτότητα του χρήστη / μέλους ή παραπλανητική δήλωση αναφορικά με τη σχέση ή / και συνεργασία του χρήστη / μέλους με κάποιο άλλο νομικό ή φυσικό πρόσωπο που έχει προσωπική ή εμπορική σχέση με τον διαδικτυακό τόπο ICTplus, την ιδιοκτήτρια εταιρεία Teamworks και τους μετόχους της.
  • Η ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή, μεταφορά, διάθεση περιεχομένου που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.
  • Η παρεμπόδιση και παρεμβολή στις υπηρεσίες ή η διάσπαση των υπηρεσιών ή των servers ή των δικτύων που είναι συνδεδεμένα με τις υπηρεσίες του ICTplus.gr ή παράβαση των προϋποθέσεων, των διαδικασιών και των κανόνων χρήσης των δικτύων αυτών.
  • Οι χρήστες, επισκέπτες, μέλη του διαδικτυακού τόπου ICTplus.gr οφείλουν να γνωρίζουν τις επιπτώσεις τις παραβίασης, με ή χωρίς πρόθεση, οποιασδήποτε τοπικής, εθνικής, ευρωπαϊκής, διεθνούς νομοθεσίας που έχει άμεση ή έμμεση σχέση με τη λειτουργία οποιασδήποτε ψηφιακής υπηρεσίας διατίθεται μέσω του Διαδικτύου και ειδικότερα μέσω του ICTplus.gr.
  • Hπαρενόχληση με οποιονδήποτε τρόπο της ιδιωτικής ζωής, των ατομικών και κοινωνικών δικαιωμάτων άλλων χρηστών / μελών του ICTplus.gr και ειδικότερα η συλλογή ή/και αποθήκευση προσωπικών δεδομένων άλλων χρηστών/μελών με έμφαση ότι έχει σχέση με ανήλικα άτομα .


ΕΛΕΓΧΟΙ-ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ: Ο χρήστης / μέλος / αναγνώστης του διαδικτυακού τόπου αποδέχεται ότι το επιτελείο του ICTplus.gr μπορεί να κάνει προκαταρκτικό έλεγχο του περιεχομένου που λαμβάνει, διατηρώντας στο ακέραιο το δικαίωμα της επιλεκτικής επιλογής ή διαφοροποίησης κειμένων ή μέρους αυτών, της άρνησης ανάρτησης, της επιλογής του χρόνου δημοσίευσης των κειμένων, του τόπου ανάρτησης στον διαδικτυακό τόπο, της διαγραφής οποιουδήποτε περιεχομένου που έχει αναρτηθεί ή φυλαχθεί στον Διαδικτυακό τόπο. Επίσης η ιδιοκτήτρια εταιρεία Teamworks και το ICTplus.gr διατηρούν στο ακέραιο το δικαίωμα να διαγράφουν οποιοδήποτε περιεχόμενο παραβιάζει τους παρόντες όρους χρήσης και εκτιμάται ότι παραβιάζει την νομοθεσία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, των Ψηφιακών Επικοινωνιών και κάθε άλλου συναφούς χώρου. Ο αναγνώστης / χρήστης / μέλος αποδέχεται πλήρως ότι πρέπει να αξιολογεί και να είναι υπεύθυνος για κάθε κίνδυνο, βλάβη ή δυσμενείς επιπτώσεις που μπορεί να δημιουργηθούν από τη χρήση οποιουδήποτε ψηφιακού περιεχομένου και φυσικά συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε απόφασής του να βασιστεί στην ορθότητα, πληρότητα, αρτιότητα οποιουδήποτε ψηφιακού περιεχομένου συμπεριλαμβανομένου και αυτού του ICTplus.gr. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο αναγνώστης / χρήστης / μέλος αποδέχεται πλήρως ότι δεν μπορεί να βασίζεται στο περιεχόμενο που δημιουργεί το ICTplus.gr ή κατατίθεται για ανάρτηση, συμπεριλαμβανομένων και των πληροφοριών που διατίθενται στο σύνολο του διαδικτυακού τόπου ICTplus.gr συμπεριλαμβανομένων των forums, των chat rooms, των σελίδων άποψης και γνώμης χρηστών (blogs) και όλων των άλλων υπηρεσιών του ICTplus.gr. Ειδικότερα δε ο επισκέπτης / αναγνώστης / χρήστης του ICTplus.gr σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να βασίζεται και να επηρεάζεται από το περιεχόμενο της διαδικτυακής πύλης ICTplus.gr σε οικονομικές, χρηματιστηριακές, επενδυτικές αποφάσεις του και γενικά σε αποφάσεις που έχουν άμεση ή έμμεση σχέση με τον οικονομικό τομέα. Ο αναγνώστης / χρήστης / μέλος κατανοεί και αποδέχεται τις νομικές, αστικές και ποινικές ευθύνες που απορρέουν από τη διεθνή φύση του Διαδικτύου (internet). Δεσμεύεται επίσης να σέβεται και να τηρεί πιστά τους τοπικούς, εθνικούς κανόνες δεοντολογίας κάθε κράτους, ειδικά αυτούς που έχουν σχέση με την παιδική πορνογραφία και την διακίνηση - χρήση - δημιουργία παράνομου λογισμικού. Επίσης συνιστάται η προσοχή στην πιστή τήρηση της νομοθεσίας, που αφορά την μετάδοση κάθε είδους και μορφής δεδομένων από και προς την Ελλάδα, την Ευρώπη και άλλα κράτη.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ – ΣΗΜΑΤΑ: Ολο το περιεχόμενο του ICTplus.gr στο οποίο περιλαμβάνονται κείμενα, εικόνες, σχέδια, γραφικά, φωτογραφίες, υπηρεσίες και γενικά όλων των ψηφιακών αρχείων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του διαδικτυακού τόπου και της ιδιοκτήτριας εταιρείας. Τα σήματα και η ονομασία του Διαδικτυακού τόπου αποτελούν ιδιοκτησία της εταιρείας Teamworks. Είναι κατατεθειμένα στις αρμόδιες υπηρεσίες και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Συνεπώς κανένα από αυτά δεν μπορεί να αποτελέσει συνολικά ή εν μέρει αντικείμενο πώλησης, αντιγραφής, διαπραγμάτευσης, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναδημοσίευσης, μετάδοσης ή / και διανομής με κάθε τρόπο. Οσον αφορά το ψηφιακό περιεχόμενο του δικτυακού τόπου επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μοναδικού αντιγράφου ή τμήματος του περιεχομένου που έχει επιλεγεί σε έναν προσωπικό ηλεκτρονικό υπολογιστή, αποκλειστικά και μόνο για προσωπική και όχι δημόσια ή εμπορική χρήση και πάντα χωρίς τη διαγραφή στοιχείων που καταδεικνύουν την προέλευσή του από το ICTplus.gr. Τονίζεται ότι τα προϊόντα ή υπηρεσίες που αναφέρονται στις ηλεκτρονικές σελίδες του ICTplus και φέρουν σήματα αντίστοιχων εταιρειών, οργανισμών, φορέων, συνεργατών, ενώσεων, εκδόσεων, υπηρεσιών κ.λπ αποτελούν αποκλειστικά και μόνο δική τους πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Επομένως τυχόν ευθύνες που απορρέουν από την όποια χρήση αυτών των σημάτων από τρίτους δεν βαραίνει το ICTplus.gr και την ιδιοκτήτρια εταιρεία. Ο χρήστης / μέλος / αναγνώστης αποδέχεται πλήρως ότι σε καμία περίπτωση δεν έχει το δικαίωμα να αναπαράγει, αντιγράφει, διακινεί, πωλεί, μεταπωλεί, εκμεταλλεύεται εμπορικά με κάθε τρόπο σύνολο ή μέρος του περιεχομένου του ICTplus.gr.

ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΊΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΛΟΓΩΝ: Ο αναγνώστης / χρήστης / μέλος του ICTplus.grπου αξιοποιεί τις υπηρεσίες του Διακδικτυακού τόπου παρέχοντας, αναρτώντας ή / και δημοσιεύοντας κάθε είδους πληροφορίες, κείμενα, δεδομένα, φωτογραφίες, γραφικά, εικόνες, βίντεο, μουσικά αρχεία, μηνύματα κ.λπ παρέχει χωρίς κανένα περιορισμό την άδεια στο ICTplus.gr και στην ιδιοκτήτρια εταιρεία να τα αξιοποιούν και να τα εκμεταλλεύονται για όσο χρονικό διάστημα κρίνουν. Επίσης οι χρήστες παραχωρούν το δικαίωμα να αξιοποιείται το περιεχόμενο που αποστέλλουν στον Διαδικτυακό Τόπο ICTplus.gr και να αναρτάται σε χώρο του Διαδικτυακού τόπου ICTplus.gr είτε περιέχει είτε δεν περιέχει διαφημιστικό υλικό, συναινώντας αυτόματα στη δημοσίευση κάθε είδους διαφήμισης, επικοινωνιακού και προωθητικού υλικού όπως αυτό το εννοεί ο Διαδικτυακός τόπος ICTplus.gr και η ιδιοκτήτρια εταιρεία του.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΩΝ: Ο χρήστης / μέλος / αναγνώστης του ICTplus.gr κατανοεί τους λόγους και αποδέχεται κατηγορηματικά ότι βαρύνεται αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου για τυχόν αποθετικές ζημίες ή και αποζημιώσεις που θα βαρύνουν το ICTplus.gr, την ιδιοκτήτρια εταιρεία και τους συνεργάτες τους για οποιαδήποτε νομική διαφορά προκύψει μεταξύ αυτών και τρίτων εξ αιτίας του περιεχομένου που αυτός διάθεσε ή δημιούργησε για ανάρτηση, δημοσίευση ή άλλη δραστηριότητα μέσω των υπηρεσιών του ICTplus.gr.

ΕΝΑΡΞΗ-ΔΙΑΚΟΠΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: Το ICTplus.gr διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών του με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες/μέλη. Ο χρήστης/μέλος/ αναγνώστης αποδέχεται και αναγνωρίζει εξ ολοκλήρου το δικαίωμα του ICTplus.gr να διακόψει τη χρήση του ή των κωδικών πρόσβασης του ή των χρηστών στις υπηρεσίες του ή/και να διακόψει τη διάθεση περιεχομένου προς τους χρήστες/μέλη που πιστεύει ότι έχουν παραβεί τους κανόνες χρήσης του Διαδικτυακού τόπου ICTplus.gr ή έχουν παραβιάσει με ενέργειές τους το νομικό και το ηθικό πλαίσιο αρχών που απορρέει από τα γράμμα και το πνεύμα των παρόντων όρων χρήσης. Το ICTplus.gr έχει το δικαίωμα να αλλάζει ή και να διαγράφει τους κωδικούς πρόσβασης των μελών, όποτε κρίνει ότι συντρέχουν λόγοι αλλαγής. Ο λογαριασμός μέλους μπορεί να διαγραφεί μετά από περίοδο 6 μηνών απραξίας και μη χρήσης του κωδικού του. Μετά τη διαγραφή απελευθερώνεται το «Όνομα» και ο «Κωδικός» χρήστη και δίνεται το δικαίωμα στο ICTplus.gr να το διαθέσει σε οποιοδήποτε άλλο υποψήφιο ή τακτικό μέλος.

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ - ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Το ICTplus.gr σε καμία περίπτωση δεν φέρει καμία ευθύνη για την επικοινωνία του αναγνώστη/χρήστη/μέλους με κάθε τρίτο παροχέα υπηρεσιών που διαφημίζεται στο ICTplus.gr, για κάθε εμπορική ή άλλη συναλλαγή που μπορεί να προκύψει μεταξύ τους καθώς για οποιοδήποτε πρόβλημα προκύψει .

ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΡΙΤΩΝ
Ο επισκέπτης / αναγνώστης / χρήστης οφείλει να γνωρίζει ότι η φύση και ο όγκος του Διαδικτύου δεν δημιουργεί δικαιώματα τα οποία μπορεί να επικαλεστούν οι επισκέπτες του διαδικτυακού τόπου ή και να επιρρίψουν ευθύνες στο ICTplus.gr, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης αμέλειας. O διαδικτυακός τόπος και η ιδιοκτήτρια εταιρεία δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για οποιαδήποτε μορφής ζημίας υποστεί ο επισκέπτης/χρήστης των σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων του διαδικτυακού τόπου στις οποίες αποκτά πρόσβαση αποκλειστικά και μόνο με δική του πρωτοβουλία. Τα περιεχόμενα του ICTplus παρέχονται «αυτούσια» ή όπως αναφέρεται στην καθομιλουμένη «όπως ακριβώς είναι» χωρίς καμία εγγύηση «εκπεφρασμένη ή και συνεπαγόμενη» με οποιοδήποτε τρόπο. Στο μέγιστο βαθμό και σύμφωνα με το νόμο, το ICTplus.gr, αρνείται όλες τις εγγυήσεις «εκπεφρασμένες ή και συνεπαγόμενες», συμπεριλαμβανομένων όχι όμως περιοριζομένων αυτών, οι οποίες συνεπάγονται την εμπορευσιμότητα και την καταλληλότητα του περιεχομένου για ένα συγκεκριμένο σκοπό. Το ICTplus.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι οι σελίδες, οι υπηρεσίες, οι επιλογές και τα περιεχόμενα θα παρέχονται χωρίς διακοπή, χωρίς λάθη και σφάλματα και ότι υπάρχει η οποιαδήποτε υποχρέωση διόρθωσης μεταγενέστερης ή άμεσης. Επίσης το ICTplus.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση ότι το ίδιο ή οποιοδήποτε άλλο συγγενικό site ή οι εξυπηρετητές (servers) μέσω των οποίων οι υπηρεσίες του διατίθενται στη διάθεσή του κοινού ότι δεν περιέχουν «ιούς» ή άλλα επιζήμια ψηφιακά συστατικά που μπορεί να επιφέρουν κάθε είδους αλλοιώσεις στα ψηφιακά συστήματα των χρηστών. Επίσης το ICTplus.gr σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται αν δημιουργηθούν κάθε είδους προβλήματα από τις συνδέσεις /παραπομπές σε άλλους διαδικτυακούς τόπους. Είναι ευνόητο και προφανές ότι το ICTplus.gr δεν εγγυάται σε καμία περίπτωση την ορθότητα, τη διαθεσιμότητα, την πληρότητα των περιεχομένων, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών ή τα αποτελέσματά τους. Οι ζημίες, το κόστος και οι βλάβες των ενδεχόμενων διορθώσεων ή εξυπηρετήσεων, βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον επισκέπτη / χρήστη και σε καμία περίπτωση το ICTplus.gr.

ΕΥΘΥΝΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που καταχωρούνται και εμφανίζονται στο ICTplus.gr πρέπει να θεωρούνται ως μία προσφορά προς τον επισκέπτη / χρήστη / αναγνώστη του ICTplus.gr και γενικά προς την κοινότητα των χρηστών του Internet και των ενδιαφερομένων για την προαγωγή της Ψηφιακής Κοινωνίας και Οικονομίας. Σε καμία περίπτωση το περιεχόμενο και οι πληροφορίες δεν μπορούν να χαρακτηριστούν από το κοινό ως «ακριβείς», «έγκυρες» και «διασταυρωμένες». Επίσης σε καμία περίπτωση δεν υποκρύπτουν οιανδήποτε προτροπή προς τρίτους (πρόσωπα, επιχειρήσεις, οργανισμούς, φορείς κ.λπ) για την τέλεση οικονομικών ή άλλων συλλογικών ή και ατομικών πράξεων. Το ICTplus.gr συλλέγει, επεξεργάζεται, διανέμει και διαχειρίζεται το περιεχόμενό του, χωρίς να εγγυάται σε καμιά περίπτωση την ακρίβεια, την αρτιότητα, την πληρότητα, την επάρκεια, την ορθότητα και γενικά την καταλληλότητα περιεχομένου και πληροφοριών που δημοσιεύει. Επίσης δεν εγγυάται την απουσία ενδεχομένων λαθών, ειδικά σε περιεχόμενο που εμφανίζεται από τρίτους (φυσικά ή και νομικά πρόσωπα) στο ICTplus.grκατά τις διαδικασίες παραγωγής του περιεχομένου από την πρωτογενή παραγωγή και συλλογή των στοιχείων μέχρι και την τελική εμφάνιση στον διαδικτυακό τόπο. Συνεπώς, οι επισκέπτες / χρήστες / αναγνώστες του ICTplus.gr, χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες του με δική τους και μόνο πρωτοβουλία.

«ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ» (LINKS) ΠΡΟΣ ΑΛΛΟΥΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥΣ ΤΟΠΟΥΣ (SITES), ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ
Το ICTplus.gr δεν ελέγχει την πολιτική προστασίας των προσωπικών δεδομένων, το περιεχόμενο, τη διαθεσιμότητα, την ποιότητα, την πληρότητα και το επίπεδο ασφαλείας των υπηρεσιών άλλων Διαδικτυακών Τόπων (web sites) και ηλεκτρονικών σελίδων, στους οποίους παραπέμπει μέσω «συνδέσεων», hyperlinks ή διαφημιστικών καταχωρήσεων (banners) ή άλλων ψηφιακών τρόπων. Συνεπώς, για κάθε πρόβλημα που ενδεχομένως παρουσιασθεί κατά την επίσκεψη / χρήση τους, ο χρήστης οφείλει να απευθύνεται απευθείας προς τους διαχειριστές και υπευθύνους των αντίστοιχων Διαδικτυακών Τόπων και των σελίδων που φέρουν ακέραια τη σχετική ευθύνη για την παροχή των υπηρεσιών τους. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να θεωρηθεί ότι το ICTplus,gr και η ιδιοκτήτρια εταιρεία του αποδέχονται, συναινούν, υιοθετούν το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες ή ότι απορρέει από την ανάγνωση και ερμηνεία του περιεχομένου των άλλων Διαδικτυακών Τόπων (web sites) και των σελίδων, στα οποία παραπέμπει ή συνδέεται με αυτά με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Το ICTplus.gr δεν παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες / αναγνώστες του τη δυνατότητα αγοράς υπηρεσιών ή/και προϊόντων μέσω εφαρμογών ηλεκτρονικού εμπορίου. Ως εκ τούτου το ICTplus.gr και η ιδιοκτήτρια εταιρεία του δεν ευθύνονται σε καμία περίπτωση για την ποιότητα των αγαθών που αποκτώνται μέσω άλλων Διαδικτυακών Τόπων συνδεδεμένων ή μη με τον προκείμενο διαδικτυακό τόπο. Συνεπώς το ICTplus.gr και η ιδιοκτήτρια εταιρεία του σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εμπλακούν σε σχετική δικαστική διαφορά που προκύπτει από τις συναλλαγές αυτές.

ΑΔΙΑΒΑΘΜΗΤΕΣ, ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΣΥΝΟΜΙΛΙΕΣ (CHAT)
Το ICTplus.gr έχει δημιουργήσει τομείς από τους οποίους είναι δυνατή η πραγματοποίηση ψηφιακής ανταλλαγής γραπτών μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο. Οι επισκέπτες / χρήστες των σχετικών τομέων είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους αυτονόητους και γενικά γνωστούς κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και φυσικά να μην χρησιμοποιούν ανήθικες, αντεθνικές και γενικά διατυπώσεις που ενοχλούν και προκαλούν το κοινό αίσθημα περί ευπρέπειας και σεβασμού των ατομικών δικαιωμάτων ή προτροπής σε παράνομες ή ανήθικες ενέργειες. Το ICTplus.gr σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχεται ή ενστερνίζεται και με οποιονδήποτε τρόπο τις εκφράσεις και τις διατυπώσεις σε αυτούς τους χώρους, όπως επίσης τις προσωπικές ιδέες ή αντιλήψεις που διατυπώνονται. Οι επισκέπτες / χρήστες, επώνυμοι ή ανώνυμοι, των σχετικών υπηρεσιών διατηρούν το δικαίωμα πνευματικής ιδιοκτησίας, της αυτοτέλειας και της ανεξαρτησίας των απόψεών τους. Το ICTplus.gr διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα να αποκλείσει ή να αποβάλλει οποιονδήποτε επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών αυτών παραβαίνει τους ανωτέρω όρους. Επίσης έχει το δικαίωμα να αφαιρεί τα σημεία εκείνα των φράσεων που κρίνει ότι δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τους όρους του παρόντος μνημονίου.

ΟΜΑΔΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΩΝ (FORUMS). Το ICTplus.gr παρέχει στους επισκέπτες/χρήστες τη δυνατότητα να «αναρτήσουν» σε ειδικούς χώρους του διαδικτυακού τόπου, θέματα προς σχολιασμό και να ανταλλάσσουν μηνύματα και απόψεις είτε για το συγκεκριμένο θέμα ή και για άλλα. Οι επισκέπτες/χρήστες των Ομάδων Συζητήσεων του ICTplus.gr οφείλουν να συμπληρώσουν σχετικό ψηφιακό έγγραφο με τα στοιχεία που τους ζητούνται. Κατόπιν ολίγου χρόνου παραλαμβάνουν τους κωδικούς πρόσβασης, οι οποίοι αφορούν μόνο τη χρήση για την πρόσβαση στον συγκεκριμένο χώρο συζήτησης. Το ICTplus.gr διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα να διασταυρώνει την ορθότητα των στοιχείων των υποψηφίων χρηστών και να μην παρέχει κωδικούς πρόσβασης αν κρίνει ότι η είσοδος του συγκεκριμένου υποψηφίου στις «ομάδες συζητήσεων» μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα. Είναι προφανές ότι οι χρήστες και τα μέλη των «ομάδων συζητήσεων» είναι υποχρεωμένοι να τηρούν τους κανόνες καλής συμπεριφοράς και ευπρέπειας και να μην διατυπώνουν παράνομες, ανήθικες ή εν γένει διατυπώσεις που προκαλούν. Το ICTplus.gr διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα να απαγορεύσει ή να διακόπτει την προβολή κάθε γραπτού μηνύματος σε περίπτωση παράβασης των ανωτέρω όρων ή να διακόπτει την ισχύ των κωδικών πρόσβασης οιουδήποτε χρήστη κρίνει ότι παραβαίνει τους κανόνες αυτού του μνημονίου. Το ICTplus.gr και η ιδιοκτήτρια εταιρεία σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αποδέχονται, υιοθετούν ή ενστερνίζονται με οποιονδήποτε τρόπο αντιλήψεις, προτάσεις, ιδέες και διαλόγους που κατατίθενται στις «Ομάδες Συζητήσεων».

ΨΗΦΟΦΟΡΙΕΣ. Το ICTplus.gr παρέχει στους επισκέπτες / χρήστες των υπηρεσιών του τη δυνατότητα ψηφοφορίας σε επίκαιρα ζητήματα, τα οποία και διατυπώνει με τη μορφή ερωτημάτων. Ο τρόπος διατύπωσης των ερωτημάτων είναι στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ICTplus.gr, το οποίο διατηρεί το αποκλειστικό δικαίωμα της συλλογής, επεξεργασίας και εκμετάλλευσης των στοιχείων αυτών. Τα πορίσματα και συμπεράσματα των ψηφοφοριών αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ICTplus.gr και της ιδιοκτήτριας εταιρείας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργούνται δικαιώματα στους συμμετέχοντες είτε είναι ανώνυμοι είτε όχι. Το ICTplus.gr καθορίζει τους όρους συμμετοχής στις ψηφοφορίες και διατηρεί στο ακέραιο το δικαίωμα να τις διακόπτει όποτε κρίνει σκόπιμο. Οι απαντήσεις των ψηφοφόρων αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του ICTplus.gr, το οποίο έχει το δικαίωμα της ερμηνείας, ανάλυσης και σχολιασμού τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων.

ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ,ΛΟΙΠΟΙ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του ICTplus.gr, οποιαδήποτε τροποποίηση τους και ερμηνεία τους διέπονται και συμπληρώνονται από το Ελληνικό Δίκαιο, το Δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις κάθε είδους σχετικές Διεθνείς Συνθήκες. Σε περίπτωση που διάταξη ή όρος του παραπάνω μνημονίου έρχεται ή θα έρθει σε αντίθεση προς το Νόμο, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να επηρεάζεται η ισχύς των υπολοίπων όρων. Οι ανωτέρω όροι αποτελούν την αυτονόητη γνωστή και υποχρεωτικά εφαρμοστέα συμφωνία μεταξύ του ICTplus.gr και του αναγνώστη / επισκέπτη / χρήστη των σελίδων και υπηρεσιών του και είναι δεσμευτική μόνο προς αυτούς. Τροποποίηση όρων της παρούσης λαμβάνεται υπόψη μόνο στην περίπτωση που έχει διατυπωθεί εγγράφως και έχει ενσωματωθεί σε αυτό το μνημόνιο, το οποίο αναρτάται στον Διαδικτυακό Τόπο.