ICT plus
Κυριακή, 19 Μαίου 2024

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η εταιρεία Teamworks έχει ως στόχο τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των Εταιρειών της ελληνικής αγοράς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (Greek ICT Market), των Επιχειρήσεων, των Δημοσίων Επιχειρηματικών Φορέων, των Επαγγελματιών και Χρηστών Πληροφορικής του ιδιωτικού, τραπεζικού και δημοσίου τομέα, της πολιτικής ηγεσίας και των Υπηρεσιακών Παραγόντων της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και των Επιστημόνων από τον πανεπιστημιακό και ερευνητικό χώρο. Για να υλοποιήσει τον παραπάνω στόχο δραστηριοποιείται από το 1999 στους τομείς των Συνεδρίων, των ψηφιακών και έντυπων Μέσων Επικοινωνίας που αφορούν στον ενιαίο χώρο των Ψηφιακών Τεχνολογιών. Από την ίδρυσή της το 1997 είχε ως πρωταρχικούς στόχους:

  • Την ανάδειξη κάθε πρωτοβουλίας που εντάσσεται στους τομείς της Επιχειρηματικότητας, της Επιστήμης, της ατομικής και κοινωνικής προσφοράς του τομέα της Πληροφορικής και των Ψηφιακών Επικοινωνιών. 
  • Τον σχεδιασμό και οργάνωση διαχρονικών γεγονότων, τα οποία θα έδιναν ισχυρές δυνατότητες επικοινωνίας και marketing στις εταιρείες και στους φορείς της αγοράς ψηφιακών υποδομών και υπηρεσιών.

Η Teamworks από την ίδρυσή της σχεδιάζει και δημιουργεί συστηματικά ολοκληρωμένες και αποδοτικές υπηρεσίες επικοινωνίας και marketing, που έχουν ευρύτατη αναγνώριση και αποδοχή από τον επιχειρηματικό κόσμο, τα στελέχη της αγοράς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, τον πολιτικό κόσμο και σημαντικό αριθμό κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων. Παράλληλα υπηρετεί με συνέπεια τον ενιαίο χώρο, που δημιουργείται από τη σύγκλιση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών ή όπως αλλιώς ορίζεται ως χώρος των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT), ο οποίος έχει τεράστια σημασία για την πρόοδο και την ανάπτυξη της χώρας.

Η Teamworks διοργανώνει σε ετήσια βάση τα Συνέδρια:
Greek ICT Forum, Sm@rt Cities – Digit@l Citizens, ICT Security World, e-Government Forum, Top Level Meeting, Infomobility World, Digital Trans-Port and Logistics.
Εχει δημιουργήσει από το 2007 το ICTplus.gr, που είναι portal για την επιχειρηματικότητα στην Πληροφορική και στις Τηλεπικοινωνίες και ενώ συστηματικά τις τάσεις και την οικονομική πορεία του ελληνικού κλάδου μέσω του ετήσιου Οδηγού Greek ICT Market.

H Teamworks έχει μέχρι στιγμής δημιουργήσει με χρονολογική σειρά τα εξής:

1) Greek ICT Market: Είναι ο πρώτος ετήσιος Οδηγός που ασχολείται συστηματικά με την Ελληνική και Διεθνή Αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1999. Στη μετέπειτα εκδοτική πορεία το ο Οδηγός εκδίδεται σε δύο τόμους, που συνολικά ξεπερνούν τις 800 σελίδες. Ο δίτομος ετήσιος Οδηγός περιέχει οικονομικά στοιχεία (ισολογισμοί και οικονομικές καταστάσεις) οκτακοσίων και πλέον επιχειρήσεων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών για μία δεκαετία. Μέσω ειδικά σχεδιασμένου προγράμματος ανάλυσης οικονομικών στοιχείων αναλύει την πορεία των επιχειρήσεων ατομικά, των κλάδων Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών αλλά και επί μέρους τομέων που συνθέτουν αυτούς τους δύο δυναμικούς κλάδους της Ελληνικής Οικονομίας. Αποτελεί πολύτιμο σύμβουλο όσων ασχολούνται με την ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ/ICT) στην Ελλάδα. Στη βάση δεδομένων του ετήσιου Οδηγού Greek ICT Market βασίστηκε και η πρώτη στρατηγική μελέτη του υπουργείου Οικονομίας για την ελληνική αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ. Ο ετήσιςο Οδηγός από το 1995 είναι πλέον ψηφιακός και ασχολείται κυρίως με ειδικές μελέτες που αφορούν εξειδικευμένα θέματα της ελληνικής αγοράς ΤΠΕ

2) Greek ICT Forum: Είναι ετήσιο Συνέδριο για την Ελληνική Αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Από το 1999 μέχρι σήμερα διοργανώνεται συνεχώς κάθε Φθινόπωρο. Η ελληνική αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών το έχει αναδειχθεί στην κορυφαία συνάντηση του κλάδου των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην Ελλάδα γεγονός που αναγνωρίστηκε από το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο και το έθεσε υπό τη θεσμική αιγίδα του το 2007. Το Συνέδριο επίσης τελείται σταθερά και υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών - Δημόσιας Διοίκησης, Ανάπτυξης, Μεταφορών, Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Πολιτισμού. Επίσης όλες οι Γενικές Γραμματείες που υλοποιούν έργα Πληροφορικής, Επικοινωνιών και Τεχνολογίας υποστηρίζουν την διοργάνωσή του. Αναφορικά το υποστηρίζουν οι Γενικές Γραμματείες Πληροφοριών Συστημάτων, Ερευνας και Τεχνολογίας, Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Επικοινωνιών κ.α. Επίσης στη διοργάνωση συνεργάζεται σειρά θεσμικών και επαγγελματικών φορέων όπως ο ΣΕΠΕ, ο ΣΕΠΒΕ, η ΕΕΚΤ, ο ΣΕΚΕΕ, το ElTRUN, η ΕΠΥ, ο ΣΕΣΣΜΑ, τα Εμπορικά Επιμελητήρια της Φινλανδίας, Γερμανίας, Ιταλίας κ.α.
Το ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum αποτελεί τον πόλο συνάντηση χιλιάδων Eπαγγελματιών Συνέδρων, οι οποίοι ενδιαφέρονται, εκτός από κλαδικά θέματα, να παρακολουθήσουν τις στρατηγικές, τάσεις και προοπτικές ανάπτυξης των ΤΠΕ/ICT στις ελληνικές Επιχειρήσεις και Δημόσιους Φορείς. Στις εργασίες του ομιλητές είναι επιφανείς προσωπικότητες που επηρεάζουν την πορεία των ΤΠΕ/ICT στη χώρα μας, πολιτικοί και υπηρεσιακοί παράγοντες, στελέχη, πανεπιστημιακοί, ερευνητές και πολλοί άλλοι σημαντικοί παράγοντες. Το ετήσιο Συνέδριο Greek ICT Forum πραγματοποιείται ανελλιπώς κάθε Φθινόπωρο, σηματοδοτώντας τις εξελίξεις που επηρεάζουν την ελληνική αγορά Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών.

3) Infonation: Συνέδριο για τις Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Παιδεία και στον Πολιτισμό. Εχει ήδη πραγματοποιηθεί με εξαιρετική επιτυχία η πρώτη διοργάνωση και το φέτος προετοιμάζεται η επόμενη. Η θεματολογία του Συνεδρίου αφορά τη στρατηγική εισαγωγής, ανάπτυξης και αξιοποίησης των Ψηφιακών Τεχνολογιών σε αυτούς τους δύο νευραλγικούς τομείς της χώρας και τις εφαρμογές εκείνες που χαρακτηρίζονται σημαντικές για την διεθνή ανάδειξη της χώρας μέσω της Παιδείας και του Πολιτισμού. Το Συνέδριο πραγματοποιείται με την αιγίδα των υπουργείων Παιδείας, Πολιτισμού, Οικονομίας και Ανάπτυξης
 
4) Digital Health Care:  Συνέδριο για τις εφαρμογές Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών στην Υγεία, στην Κοινωνική Ασφάλιση, στον τομέα του Φαρμάκου και στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας. Εχει ήδη πραγματοποιηθεί με εξαιρετική επιτυχία η πρώτη διοργάνωση και το 2007 προετοιμάζεται η επόμενη. Το Συνέδριο πραγματοποιείται με την αιγίδα των υπουργείων Υγείας, Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Η θεματολογία του Συνεδρίου αφορά την πορεία αξιοποίησης των Ψηφιακών Τεχνολογιών στην Υγεία, στις υπηρεσίες Υγείας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Συμμετέχουν ως ομιλητές σημαντικοί πολιτικοί, υπηρεσιακοί, στελεχιακοί και επιχειρηματικοί παράγοντες του τομέα Υγείας, Φαρμάκου, Κοινωνικής Ασφάλισης καθώς και ομιλητές διεθνών οργανισμών και σημαντικών πολυεθνικών επιχειρήσεων.

5) www. ictplus. gr : Διαδικτυακή Πύλη για τις Τηλεπικοινωνίες, την Πληροφορική, την Υψηλή Τεχνολογία, την Καινοτομία και την Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα και στον Κόσμο. Καταγράφει και αναλύει την επικαιρότητα, τις τεχνολογικές εξελίξεις, την επιχειρηματικότητα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και σειρά άλλων παραμέτρων που αποτελούν αναπτυξιακούς «καταλύτες» για την ελληνική Βιομηχανία των ΤΠΕ/ICT στην Ελλάδα. Η Διαδικτυακή Πύλη ictplus.gr είναι η πρώτη της κατηγορίας αυτής στην Ελλάδα και επιδιώκει να προβάλει στον «παγκόσμιο ιστό» τα ελληνικά πεπραγμένα στους τομείς της Πληροφορικής, των Τηλεπικοινωνιών, της Καινοτομίας και της Υψηλής Τεχνολογίας. 

6) Τοp Level Meeting: Οι συναντήσεις «Top Level Meeting» έχουν δωδεκαετές παρελθόν και γίνονται μία ή δύο φορές τον χρόνο και αφορούν την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ υψηλόβαθμων στελεχών του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα με κυβερνητικούς παράγοντες που έχουν άμεση σχέση με τη ανάπτυξη των ΤΠΕ. Έχουν στόχο να συνθέσουν πολιτικές, θεσμικές, τεχνολογικές και επιχειρηματικές προτάσεις για την ανάπτυξης του Κλάδου των ΤΠE και την ενημέρωση των στελεχών της αγοράς ΤΠΕ για τις τρέχουσες  εξελίξεις στον χώρο. Μετέχουν ως ομιλητές  πολιτικοί και θεσμικοί παράγοντες της αγοράς των ΤΠΕ

7) e-Government Forum:  Με κύριο στόχο την καταγραφή των τάσεων,  των υλοποιήσεων έργων και υπηρεσιών στον χώρο της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Παρουσιάζονται εγκαταστάσεις πληροφορικής του Δημόσιου τομέα και παράλληλα εταιρείες ψηφιακών υπηρεσιών παρουσιάζουν τις λύσεις που έχουν να προτείνουν σε ένα τόσο σημαντικό και ευαίσθητο τομέα της χώρας. Είναι το μοναδικό Συνέδριο στον τομέα του, το οποίο αποτελεί σημείο αναφοράς για τις ψηφιακές εξελίξεις στον Δημόσιο τομέα. 

8) ICT Security World: Αποτελεί το σημείο αναφοράς των επαγγελματιών, τεχνολόγων, στελεχών και επιστημόνων του τομέα της Ψηφιακής Ασφάλειας και Διοίκησης. Είναι μία καθαρά Β2Β διοργάνωση με στόχο την συνάντηση επαγγελματιών, τεχνοκρατών, στελεχών από Επιχειρήσεις, Τραπεζικούς και Δημόσιους φορείς, προκειμένου να παρουσιαστούν και να αναλυθούν τεχνολογίες, τάσεις και λύσεις στον τομέα της Ψηφιακής Ασφάλειας.

9) Sm@rt Cities – Digit@l Citizens: Η διοργάνωση του διήμερου Συνεδρίου αποτελεί την ετήσια συνάντηση όλων των ενδιαφερομένων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών, υπηρεσιών και έργων για την ανάπτυξη «έξυπνων» και «βιώσιμων» Πόλεων και αποτελεί το σημείο αναφοράς Περιφερειών, Δήμων, Επιχειρήσεων και στελεχών από όλη την χώρα που έχουν άμεση σχέση με όλο το εύρος των τεχνολογιών, των εφαρμογών και λύσεων για την Αστική Ανάπτυξη. Παράλληλα απονέμονται τα βραβεία και οι διακρίσεις Smart Cities Awards σε υλοποιήσεις έργων από όλη την Ελλάδα που χαρακτηρίσουν την αειφόρα  ανάπτυξη και την διάσταση «smart» στις ελληνικές πόλεις.  

10) Infomobility World: Με θεματικούς άξονες το Επιχειρησιακό Μετασχηματισμό για την μετάβαση στην Ψηφιακή Οικονομία, την δημιουργία, τις βέλτιστες πρακτικές και υλοποιήσεις για τις επιχειρήσεις, το Ηλεκτρονικό Επιχειρείν, τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, το Digital Marketing, την αξιοποίηση των Big Data, των Smart Business Τools , τις Ηλεκτρονικές Πληρωμές και την Ασφάλειά τους και σειρά νέων υπηρεσιών που παρέχουν τα Ψηφιακά Κανάλια και οι Mobile Υπηρεσίες στο σύγχρονο επιχειρείν.

11) Sea, Transports, Logistics and Digital Technologies :Αφορά στους τομείς της Ναυτιλίας, των Μεταφορών και των Logistics, στους οποίους οι Ψηφιακές Τεχνολογίες μεταβάλουν, διαφοροποιώντας πλήρως τις κλασικές διαδικασίες και παράλληλα εισάγουν νέες οι οποίες μειώνουν το κόστος λειτουργίας, αυξάνουν την παραγωγικότητα, διευκολύνουν τις εμπορικές συναλλαγές και προάγουν την επιχειρηματικότητα. Το συνέδριο  πραγματοποιείται στον Πειραιά με την συνεργασία σημαντικών Πολιτικών, Θεσμικών και Επαγγελματικών Φορέων της πόλης.