ICT plus
Δευτέρα, 26 Φεβρουαρίου 2024

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

3/2/2021
Σταθερές αξίες οι μετοχές των εταιρειών πληροφορικής. Διατηρούν την μετοχική και κεφαλαιακή τους αξία σε ανοδική πορεία

Μπορεί να μην είναι οιμεγάλες επενδυτικές ευκαιρίες ή τα «βαριά χαρτιά» του Χρηματιστηρίου, και ποιά άλλωστε είναι;, οι μετοχές των εταιρειών Πληροφορικής. Όμως εδώ και καιρό χαρακτηρίζονται ως«σταθερές αξίες», στις οποίες μπορείς να έχεις εμπιστοσύνη ότι οι επενδύσεις σου θα έχουν μία σταθερή ανοδική πορεία και θα έχεις την δυνατότητα εύκολης ρευστοποίησης. Μάλιστα αν ένας επενδυτής κάνει συντηρητικές παραδοχές για τις προοπτικές του κλάδου και της ανάπτυξής τους κατά την επόμενη πενταετία, θα ανταμοιφθεί με μεσαίες υπεραξίες.

Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από την πρόσφατη έκθεση της «Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακής» για τον κλάδο της Πληροφορικής στο Χρηματιστήριο Αθηνών, όπου περιλαμβάνονται οι εταιρείες Βyte Cοmputers, Entersoft, Epsilon Net, Performance, Profile και SpaceHellas.

Η Χρηματιστηριακή Εταιρεία δίνει τιμές-στόχους που κυμαίνονται στα τρέχοντα επίπεδα αποτιμήσεων, ωστόσο στην Εκθεση καταγράφονται παράμετροι που υποβαθμίζουν τις γενικότερες προοπτικές τους, όπως:

  • Οι παραδοχές για τον μέσο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης των εταιρειών αυτών κατά την επόμενη πενταετία, που υπολείπονται σημαντικά από τις εκτιμήσεις παραγόντων της ευρύτερης αγοράς Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών. Ειδικότερα, πολλά στελέχη του κλάδου αναφέρονται σε πιο αισιόδοξες εκτιμήσεις για προοπτικές που βασίζονται στους χρηματοδοτικούς πόρους του ΕΣΠΑ και του Ταμείου Ανάπτυξης, στις διαρθρωτικές αλλαγές που προωθεί η κυβέρνηση όπως η ηλεκτρονική τιμολόγηση, τα ηλεκτρονικά λογιστικά βιβλία.
  • Επίσης και στην επιτακτική ανάγκη για την ψηφιοποίηση των εργασιών των επιχειρήσεων κατά την πανδημία όπως ταχύτερη άνοδο του ηλεκτρονικού εμπορίου, εργασία εξ αποστάσεως, κ.λπ.. Έτσι, για την περίοδο 2020-2025 ο μέσος ετήσιος ρυθμός αύξησης του κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τις παραδοχές της «Χρυσοχοΐδης Χρηματιστηριακή» είναι 1,5% για την Βyte Cοmputers, 12,45% για την Entersoft, 9,59% για την Epsilon Net, 7,22% για την Performance, 5,63% για την Profile και 3,25% για τη Sρace Hellas, τις εταιρείες στις οποίες βασίστηκε η ανάλυση.
  • Δεν έχουν συνεκτιμηθεί στις αποτιμήσεις της χρηματιστηριακής εταιρείας ορισμένες σημαντικές επιχειρηματικές κινήσεις, όπως π.χ. η εξαγορά από 50% της SingularLogic για Sρace Hellas και Epsilon Net ή η επένδυση της Profile που αφορά το hub στη Θεσσαλονίκη, όπως και αναμενόμενες μελλοντικές επενδυτικές κινήσεις διεθνών εταιρειών στην ελληνική αγορά Πληροφορικής.
  • Για τον υπολογισμό των τιμών-στόχων έχουν χρησιμοποιηθεί υψηλοί συντελεστές κόστους ιδίων κεφαλαίων (όσο μεγαλύτεροι είναι τόσο επηρεάζουν πτωτικά τις τιμές-στόχους), οι οποίοι εκτός από τον γενικότερο κίνδυνο των αγορών, συνεκτιμούν το ότι οι συγκεκριμένες μετοχές διακρίνονται για τη σχετικά χαμηλότερη χρηματιστηριακή αξία και εμπορευσιμότητά τους σε σύγκριση με τους τίτλους της υψηλής κεφαλαιοποίησης.

Σε γενικές γραμμές οι εταιρείες Πληροφορικής δεν αποτελούν πια κίνδυνο, όπως στο παρελθόν, και έχουν αποκτήσει σημαντική βαρύτητα στις αξιολογήσεις των επενδυτικών Οργανισμών και Φορέων.


Με στοιχεία από άρθρο του Στέφανου Κοτζαμάνη στο eyro2day.gr

ΑΡΧΕΙΟ - ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 195 επόμενη > τελευταία >>