ICT plus
Πέμπτη, 25 Ιουλίου 2024

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

12/2/2021
Θεσμοθετήθηκε Διεπιστημονική Συμβουλευτική Ομάδα παρά τω Πρωθυπουργώ με αντικείμενο τις Στρατηγικές Προβλέψεων


Σε μία περίοδο έντονης μεταβλητότητας, ραγδαίων μετασχηματισμών, περιβαλλοντικών προκλήσεων που επιτείνονται από το ‘απρόβλεπτο’ της πανδημίας του COVID 19, η ελληνική κυβέρνηση με τη σύσταση της ομάδας Στρατηγικών Προβλέψεων και Προοπτικής Διερεύνησης επενδύει στην προετοιμασία και στον μακροπρόθεσμο εθνικό σχεδιασμό. Το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας χαιρετίζει την πρωτοβουλία της κυβέρνησης ευελπιστώντας ότι τίθενται τα θεμέλια για την ανάπτυξη και εμπέδωση μίας συλλογικής, προσανατολισμένης στο μέλλον, κουλτούρας σχεδιασμού, η οποία έλειπε από τη χώρα.

Υπενθυμίζεται ότι το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ήδη από το 2017 έχει προχωρήσει στη συγκρότηση της πρώτης οργανωμένης δομής Προοπτικής Διερεύνησης στη Xώρα, η οποία υποστηρίζεται από και φιλοξενείται στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Μόλις έναν χρόνο αργότερα το 2018 απονεμήθηκε στο ΙΤΕ και τον Δρ. Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο η ερευνητική έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση με αντικείμενο την έρευνα για το μέλλον και την προώθηση του Αλφαβητισμού για το Μέλλον (Futures Literacy).

«Αποτελεί ιδιαίτερη χαρά και τιμή ότι τρεις (εξαίρετοι) συνάδελφοι από το δυναμικό του ΙΤΕ, ο Δρ Επαμεινώνδας Χριστοφιλόπουλος, η Ιριάννα Λιανάκη - Δεδούλη και η Ανδρονίκη Παπατέρπου, με εκτεταμένη γνώση και εμπειρία στα θέματα του κλάδου των Επιστημών για το Μέλλον και της Προοπτικής Διερεύνησης, συμμετέχουν στη νεοσύστατη Ομάδα Εργασίας Στρατηγικών Προβλέψεων και Προοπτικής Διερεύνησης. Η Ομάδα θα λειτουργεί ως Συμβουλευτικό Όργανο του Πρωθυπουργού, υπό την προεδρία του Γενικού Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης κ. Γιάννη Μαστρογεωργίου», αναφέρει ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας, Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης.

«Η εκθετική ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με την κλιματική αλλαγή και την ανάδυση πολλαπλών κρίσεων, όπως η πανδημία που βιώνουμε τον τελευταίο χρόνο, καθιστά αναγκαία την ανάληψη πρωτοβουλιών και υλοποίηση πολιτικών που στοχεύουν στην καλύτερη προετοιμασία και σχεδιασμό, αποσκοπώντας στη θωράκιση της χώρας και στην καλλιέργεια της μέγιστης δυνατής ανθεκτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, το Ίδρυμα Τεχνολογίας και έρευνας χαιρετίζει τη σύσταση της ομάδας Στρατηγικών Προβλέψεων και Προοπτικής Διερεύνησης ως Διεπιστημονικό Συμβουλευτικό Όργανο του Πρωθυπουργού και δεσμεύεται να υποστηρίξει τις εργασίες της» σημειώνει ο Καθηγητής Νεκτάριος Ταβερναράκης.

Η νεοσύστατη Ομάδα Εργασίας Στρατηγικών Προβλέψεων και Προοπτικής Διερεύνησης (foresight) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

α) Τη χαρτογράφηση και ανάλυση των αναδυόμενων προκλήσεων, ιδίως στους τομείς των νέων τεχνολογιών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του δημογραφικού προβλήματος, της εργασίας και της έξυπνης εξειδίκευσης, με στόχο την ανάδειξη πολιτικών προτεραιοτήτων στους εν λόγω τομείς,

β) Τη διερεύνηση της ανθεκτικότητας της χώρας από οικονομική, κοινωνική, γεωπολιτική, πράσινη και ψηφιακή διάσταση, και

γ) Την υποβολή προτάσεων με σκοπό: αα) Την επιλογή τεχνολογιών κατάλληλων για την εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων της κυβερνητικής πολιτικής, αβ) την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στον τομέα της έρευνας, αγ) τον σχεδιασμό της χρηματοδότησης της επιστήμης και της τεχνολογίας, αδ) τον σχεδιασμό των δημοσίων επενδύσεων και αε) τη χάραξη μακροπρόθεσμων εθνικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης, δ) τη συνεργασία με τον τρίτο τομέα και ε) την εκπροσώπηση για ζητήματα των αρμοδιοτήτων της, σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς.

Η πενταμελής Ομάδα Εργασίας, στην οποία συμμετέχουν τρία μέλη της ομάδας Προοπτικής Διερεύνησης στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, αποτελείται από:

α) Τον Γιάννη Μαστρογεωργίου, Γενικό Γραμματέα Επικοινωνίας και Ενημέρωσης της Προεδρίας της Κυβέρνησης ως Πρόεδρο,

β) τον Επαμεινώνδα Χριστοφιλόπουλο, Επικεφαλής Έδρας UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Πρόεδρο Ευρωπαϊκού Δικτύου για την Προοπτική Διερεύνηση, ως μέλος και αναπληρωτή του Προέδρου,

γ) την Ιριάννα Λιανάκη-Δεδούλη, Συντονίστρια Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων, Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ως μέλος,

δ) τον Σταύρο Μαντζανάκη, Τεχνικό Σύμβουλο σε θέματα Στρατηγικής Διερεύνησης και Καινοτομίας ως μέλος και

ε) την Ανδρονίκη Παπατέρπου, Σύμβουλο Προοπτικής Διερεύνησης, Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας ως μέλος.

Η απόφαση για τη Σύσταση της Ομάδας Εργασίας αναρτήθηκε στην Εφημερίδα Κυβερνήσεως στις 3 Φεβρουαρίου 2021 (ΦΕΚ Β’393).

Περισσότερες πληροφορίες

ΑΡΧΕΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1788 επόμενη > τελευταία >>