ICT plus
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

12/2/2021
Σε δημόσια διαβούλευση το έργο του Συστήματος Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων

Η "Κοινωνία της Πληροφορίας" Α.Ε ξεκίνησε δημόσια διαβούλευση για το έργο «Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Κέντρου Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας». Το ΕΚΟΜΕ Α.Ε είναι φορέας εποπτευόμενος από το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Ο διαγωνισμός θα προκηρυχθεί από την Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε, η οποία είναι η αναθέτουσα αρχή. To έργο είναι συνολικού προϋπολογισμού 610.000 € (με ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ, από το ΕΚΤ και από Εθνικούς Πόρους. Ο χρόνος υλοποίησής του υπολογίζεται σε 15 μήνες.

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός Πληροφοριακού Συστήματος (ΠΣ) για το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας A.E. (ΕΚΟΜΕ Α.Ε.) το οποίο θα παρέχει ένα πλήθος υποστηρικτικών δομών τόσο για τον ίδιο τον Φορέα Λειτουργίας όσο και για το σύνολο των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον οπτικοακουστικό τομέα. Θα επιτευχθεί η δημιουργία μιας Εθνικής Πύλης που κύριο στόχο θα έχει την ενίσχυση της – ΕΚΟΜΕ, και την ισχυροποίησή του ως κεντρικό πυρήνα ανάπτυξης της ελληνικής οπτικοακουστικής παραγωγής, της επιχειρηματικότητας (εγχώριας και ξένης) και της εκπαίδευσης στον κλάδο των οπτικοακουστικών μέσων και της επικοινωνίας στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση του πληροφοριακού συστήματος θα πραγματοποιηθεί στο περιβάλλον του Κυβερνητικού Υπολογιστικού Νέφους G-Cloud.

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα βασίζεται σε ένα σύστημα που θα παρέχει ευχρηστία, επεκτασιμότητα, ασφάλεια, αποτελεσματική προβολή και ελκυστική απεικόνιση του περιεχομένου με βασική αποστολή να αποτελέσει τη ραχοκοκαλιά πληροφόρησης, ενημέρωσης και επικοινωνίας του ΕΚΟΜΕ και όλων των εμπλεκόμενων φορέων, καθώς και του κοινού σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης οπτικοακουστικών παραγωγών στην Ελλάδα. Ένας επίσης πολύ σημαντικός επιτελικός και λειτουργικός στόχος του προκηρυσσόμενου έργου είναι ότι το Πληροφοριακό Σύστημα που θα αναπτυχθεί πρόκειται να αποτελέσει και το βασικό μέσο διασύνδεσης των film offices που θα ιδρυθούν στην Ελληνική επικράτεια, τόσο μεταξύ τους όσο και το ΕΚΟΜΕ, διασφαλίζοντας την ακεραιότητα και ακρίβεια της διακινούμενης πληροφορίας, συμβάλλοντας στην καλύτερη διαχείριση του Εθνικού Αποθετηρίου που θα δημιουργηθεί.

Οι στόχοι της υλοποίησης του έργου συνοψίζονται στους παρακάτω πέντε (5) κύριους άξονες:

  1. Υποστήριξη της οπτικοακουστικής επιχειρηματικής δραστηριότητας και απασχόλησης, σε όλες τις Περιφέρειες της Ελλάδας και επιλεγμένους Δήμους, μέσα από την υποστήριξη της λειτουργίας του Δικτύου των Γραφείων Διευκόλυνσης Οπτικοακουστικών Παραγωγών (Film Offices Network),
  2. Υποστήριξη της παροχής επενδυτικών και χρηματοδοτικών κινήτρων για οπτικοακουστικές παραγωγές (cash rebate και tax return), παροχή πληροφόρησης για τα επενδυτικά και χρηματοδοτικά εργαλεία που αφορούν στην οπτικοακουστική παραγωγή (Invest),
  3. Δημιουργία Μητρώου Οπτικοακουστικών Αρχείων και Καταλόγου Οπτικοακουστικών Έργων. Προβολή του ψηφιοποιημένου υλικού του Εθνικού Αποθετηρίου Οπτικοακουστικών Έργων (ΕΑΟΑ) το οποίο χρησιμεύει για τη διάσωση, ψηφιοποίηση και εκμετάλλευση οπτικοακουστικού υλικού, δημιουργία κοινών προγραμμάτων και συνεργειών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συντονισμό των δράσεων των αρχειακών φορέων στον τομέα (Digitize),
  4. Υποστήριξη επιχειρηματικής δραστηριότητας στον διαρκώς αναπτυσσόμενο τομέα των ψηφιακών παιχνιδιών (digital games, video games). Παροχή εξειδικευμένης πληροφόρησης, προγραμμάτων και δράσεων,
  5. Υποστήριξη για το σύνολο των λειτουργιών του οργανισμού που αφορούν στα ανωτέρω και ειδικότερα στη χάραξη στρατηγικών κατευθύνσεων, επέκταση του συστήματος με πρόσθετες λειτουργίες, καθώς και στην εξαγωγή στατιστικών δεδομένων για τη λήψη αποφάσεων και ενημέρωση των θεσμικών παραγόντων, λόγω αρμοδιότητας.

Με την υλοποίηση του ΟΠΣ-ΕΚΟΜΕ, το Εθνικό Κέντρο Οπτικοακουστικών Μέσων και Επικοινωνίας (ΕΚΟΜΕ) αποκτά ένα βασικό επιχειρησιακό εργαλείο για την εκπλήρωσή της αποστολής του: την πλήρη τυποποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης των εξωτερικών δραστηριοτήτων οπτικοακουστικών επιχειρήσεων στη χώρα, δηλαδή ενός είδους δραστηριοτήτων με εξαιρετική οικονομική αποδοτικότητα για τη χώρα, που επί δεκαετίες παραμένουν πρακτικά ανεκμετάλλευτες εξαιτίας του αυστηρού θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που τις διέπει.

Ειδικότερα, για τη διασφάλιση της ευρύτερης αξιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου, θα επιδιωχθεί η ευρύτερη δυνατή συνέργεια όλων των εμπλεκόμενων φορέων, όπως για παράδειγμα, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ), ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού (ΕΟΤ), το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, οι Περιφέρειες, οι Δήμοι κ.α.

ΑΡΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1167 επόμενη > τελευταία >>