ICT plus
Τετάρτη, 12 Ιουνίου 2024

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

17/4/2015
Μειώνεται το σύνολο των ζημιών των εισηγμένων Πληροφορικής. "Ταβάνι" στην συνολική κερδοφορία λόγω της συνεχιζόμενης ύφεσης σύμφωνα με τον Ετήσιο Οδηγό Greek ICT Market


Μία προσεκτική διερεύνηση των αποτελεσμάτων των εισηγμένων εταιρειών πληροφορικής του 2014 σε συνδυασμό με τους επί μέρους χρηματοοικονομικούς δείκτες από το ένα σημαντικό δείγμα ισολογισμών και τις τάσεις της αγοράς Πληροφορικής οδηγεί στα εξής βασικά συμπεράσματα σύμφωνα με τον Ετήσιο Οδηγό Greek ICT Market:

1) Το 2015 για την αγορά Πληροφορικής εξελίσσεται με ολοένα επιβραδυνόμενο ρυθμό αύξησης των πιθανών εσόδων από δημόσια και τραπεζικά έργα.

2) Οι προοπτικές αύξησης έργων και υπηρεσιών πληροφορικής στις επιχειρήσεις δεν είναι θετικές το 2015, καθώς οι υγιείς επιχειρήσεις που επένδυσαν το 2014 σε ΙΤ έχουν εξαντλήσει σε μεγάλο ποσοστό τον προϋπολογισμό τους για τεχνολογικό εκσυγχρονισμό.

3) Τα περιθώρια περαιτέρω βελτίωσης της χρηματοοικονομικής εικόνας των κερδοφόρων εταιρειών μειώνονται, καθώς οι παράγοντες που την επηρεάζουν είναι κατά κύριο λόγο ανελαστικοί [ π.χ μειώσεις μισθών, παράταση πληρωμών υποχρεώσεων, συνεργασία με εξωτερικούς συνεργάτες ]

4) Καταγράφεται μία επιβράδυνση των αποφάσεων για νέα έργα στον ιδιωτικό τομέα λόγω του επιδεινούμενου κλίματος στην Οικονομία και της επικράτησης της «ψυχολογίας της αναβολής».

5) Η έλλειψη συγκεκριμένων και σαφών κατευθύνσεων στο όργανα, φορείς και υπηρεσίες υλοποίησης έργων πληροφορικής στον δημόσιο τομέα, δεν επιτρέπουν αισιόδοξες εκτιμήσεις για αύξηση ή διατήρηση των εσόδων από δημόσια έργα όπως την προηγούμενη διετία.

6) Η υλοποίηση της Δράσης «Ψηφιακή Αλληλεγγύη» αύξησε τον Δεκέμβριο τα έσοδα των αλυσίδων ψηφιακών προϊόντων και διατήρησε την αισιοδοξία για συνέχεια της σταθερότητας στα έσοδά τους. Η μείωση της αξίας των ψηφιακών συσκευών αναγκάζει σε αύξηση του αριθμού των πωλήσεων και παράλληλα σε διεύρυνση των τομέων δραστηριότητας με άμεσο αποτέλεσμα την αύξηση του κόστους πωλήσεων, μέρος του οποίου αποσβένεται από τις ηλεκτρονικές πωλήσεις.

7) Επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών πληροφορικής επισημαίνουν πως πολύ εύκολα το όποιο ευνοϊκό κλίμα μπορεί άμεσα και γρήγορα να αναστραφεί και να επιστρέψουμε στις συνθήκες του 2010.

Οσον αφορά τις πέντε πρώτες εταιρείες του καταλόγου των πλέον κερδοφόρων αναφέρονται τα εξής:

Χωρίς να ανήκει πλήρως στην ψηφιακή αγορά των ΤΠΕ ο Ομιλος Ιnform - Π. Λύκος να ανήκει στην κατηγορία των εταιρειών πληροφορικής του ΧΑΑ. Από τα χαρακτηριστικά συμβάντα του 2014, και συγκεκριμένα στις 15 Δεκεμβρίου 2014, πραγματοποιήθηκε η πώληση του συνόλου των μετοχών της εταιρείας Austria Card GmbΗ, που κατείχε η εταιρεία Sagime GmbH προς την εταιρεία Lykos AG, μετά από έγκριση της έκτακτης γενικής συνέλευσης των μετόχων της  Inform Π. Λύκος. Με την πώληση του κλάδου των καρτών έχουν επέλθει επιδράσεις στα οικονομικά στοιχεία καθώς ο κλάδος των καρτών παρουσιάζεται ως διακοπτόμενη δραστηριότητα. Στην Ελλάδα, οι πωλήσεις της μητρικής εταιρίας Ιnform – Π. Λύκος για το 2014, σε απόλυτα μεγέθη, κινήθηκαν στα ίδια επίπεδα σε σύγκριση με το 2013 και ανήλθαν σε 31,1 εκατ. ευρώ, έναντι 31,6 εκατ. το 2013.  Η αύξηση των πωλήσεων κατά 20% σε σύγκριση με το 2013 στον Τραπεζικό τομέα, από τα νέα έργα εκτύπωσης, εμφακέλλωσης και αποστολής λογαριασμών που έχει αναλάβει η εταιρεία, δεν είναι εμφανής, καθώς επηρεάζεται από την υποτονική δραστηριότητα και τις καθυστερήσεις των έργων του Δημοσίου Τομέα

H επί σειρά ετών πρώτη στην κατάταξη των κερδών των εισηγμένων Πλαίσιο Computers βρέθηκε στην δεύτερη θέση, χωρίς φυσικά αυτό να επισκιάζει την ανοδική πορεία των αποτελεσμάτων της. Σε θετικό πρόσημο, για πρώτη φόρα από το 2008, βρέθηκαν τα έσοδα της Πλαίσιο Computers, καθώς η εταιρεία παρουσίασε το 2014 ενοποιημένα έσοδα ύψους 298 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 5,2% σε σχέση με το 2013. Εξ ίσου σημαντική, για την ίδια περίοδο, είναι η αύξηση των κερδών του Ομίλου με τα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) στα 25,8 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε σχέση με το 2013. Τα κέρδη προ φόρων σημείωσαν αύξηση κατά 14,5%, φτάνοντας τα 22,3 εκατ. ευρώ και τέλος τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 16,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση κατά 13%. Τα αποτελέσματα θα ήταν ακόμη καλύτερα, τα οποία ανασχέθηκαν από τις πολιτικές εξελίξεις του περασμένου Δεκεμβρίου, οι οποίες ανέκοψαν την ανοδική τάση των πωλήσεων κυρίως στην περίοδο των Χριστουγέννων. Οπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στις οικονομικές καταστάσεις, η συγκεκριμένη περίοδος «χαρακτηρίστηκε από καταναλωτική αστάθεια» που αποδόθηκε στις πολιτικές εξελίξεις. Σε σχέση με τους τομείς δραστηριότητας του Ομίλου Πλαίσιο, οι πωλήσεις των ηλεκτρονικών υπολογιστών και ψηφιακών εφαρμογών ανήλθαν σε 165 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη αύξηση κατά 7%, βελτιώνοντας περαιτέρω τη συμμετοχή τους στον σχηματισμό των συνολικών πωλήσεων του Ομίλου (55,3%). Οι πωλήσεις προϊόντων που σχετίζονται με τα είδη γραφείου ανήλθαν σε 94 εκατ. ευρώ, ενισχύθηκαν κατά 5,5% συμβάλλοντας στα συνολικά έσοδα με 31,7%. Τέλος, ελαφρά υποχώρηση κατά 1,2% εμφάνισαν οι πωλήσεις προϊόντων κινητής τηλεφωνίας στα 37 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση των οικονομικών της μεγεθών πέτυχε η τρίτη κατά σειρά κερδοφόρος εταιρεία Space Hellas στη χρήση του 2014. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών της εταιρίας παρουσίασε αύξηση 5,1% και ανήλθε στα 43,1 εκατ. ευρώ  έναντι 41 εκατ. το 2013. Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 43,1 εκατ. ευρώ, αυξημένος κατά 5,1%, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους έφτασαν τις 749 χιλ. ευρώ έναντι 31 χιλ. ευρώ το 2013. Τα μικτά κέρδη μειώθηκαν σε 12,4 εκατ. € το 2014 έναντι 13,2 εκατ. το 2013, χωρίς η μείωση αυτή να επηρεάσει το EBITDA το οποίο σημείωσε οριακή αύξηση και έκλεισε σε 4,1 εκατ. € το 2014 έναντι 4 εκατ. € το 2013. Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 416 χιλ. € το 2014 έναντι 689 χιλ. το 2013, ενώ τα κέρδη μετά φόρων αυξήθηκαν σε 749 χιλ. € το 2014 έναντι 31 χιλ. το 2013. Για τη μητρική εταιρία, ο κύκλος εργασιών έκλεισε στα 40,9 εκατ. € το 2014 έναντι 38,7 εκατ. το 2013, ενώ τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων EBITDA ανήλθαν σε 4,1 εκατ. € το 2014 έναντι 3,5 εκατ. το 2013. Τέλος, τα κέρδη προ φόρων της μητρικής για το 2014 ανήλθαν σε 1.963 χιλ. € έναντι € 161 χιλ. το 2013 και τα αντίστοιχα αποτελέσματα μετά φόρων το 2014 ανήλθαν σε 2.444 χιλ. € έναντι -359 χιλ. € το 2013. Η γενική εκτίμηση για το 2015 είναι ότι ο Ομιλος της Space Hellas  θα συνεχίσει την πορεία τους σε έργα και υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας και την περαιτέρω δραστηριότητά τους και σε εξειδικευμένους τομείς ψηφιακών υπηρεσιών.

Η τέταρτη κατά σειρά κερδοφόρος εταιρεία είναι η Entersoft, η νεότερη εταιρεία επιχειρηματικού λογισμικού η οποία καταγράφει συνεχή ανοδική πορεία πωλήσεων και κερδών από την ίδρυσή της. Στα θετικά της πορείας του 2014 ξεχωρίζουν οι συγχωνεύσεις των θυγατρικών Alpha Sotware Solutions και Cardisoft στις 28 Νοεμβρίου 2014. Αύξηση 17% παρουσίασαν τα συνολικά έσοδα του Ομίλου Entersoft τη χρήση 2014, που αποδίδεται στις επενδύσεις σε νέα προϊόντα, στις δραστηριότητες στο εξωτερικό και στην διείσδυση σε νέες αγορές. Τα καθαρά έσοδα του Ομίλου ανήλθαν στα 9,39 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 17% σε σχέση με την περυσινή χρήση, ενώ η κερδοφορία προ φόρων ανήλθε στα 1,54 εκατ. ευρώ καταγράφοντας αύξηση 57% σε σχέση με την περυσινή χρήση. Τα καθαρά έσοδα της μητρικής αυξήθηκαν κατά 13% και ανήλθαν στα 7,05 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν στα 1,70 εκατ. ευρώ, σημαντικά αυξημένα σε σχέση με το 2013. Όπως επισημαίνεται ο όμιλος αύξησε το προσωπικό του κατά 35% δημιουργώντας περί τις 45 νέες θέσεις εργασίας. Η Entersoft διατηρεί θυγατρικές εταιρείες σε Βουλγαρία, Ρουμανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και τις ελληνικές Retail Link και Cardisoft ενώ επιπλέον έχει εξαγωγική δραστηριότητα σε Κύπρο, Σερβία, Κατάρ και Σαουδική Αραβία. Οι πωλήσεις στο εξωτερικό παρουσίασαν σταθερή πορεία κι αναμένεται να ενισχυθούν την επόμενη χρονιά μετά και την ίδρυση της θυγατρικής Entersoft Middle East στο Ντουμπάι.

Και η πέμπτη κατά σειρά εταιρεία είναι η εν Θεσσαλονίκη εδρεύουσα MLS Πληροφορική, την οποία οι Έλληνες καταναλωτές οδήγησαν στην πρώτη θέση στην αγορά των Tablets, τόσο από άποψη τεμαχίων όσο και από άποψη πωλήσεων μπροστά από προϊόντα της Apple και της Samsung. Η Διοίκηση θεωρεί ότι βρίσκεται στην αρχή μιας πορείας ισχυρής ανάπτυξης και δημιουργίας νέων καινοτόμων προϊόντων και τεχνολογιών που θα κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση στους τομείς των κινητών τηλεφώνων και tablets. Τα κέρδη μετά από φόρους της MLS διαμορφώθηκαν στα 1,68 εκατ. το 2014. H εταιρία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και 2,4 εκατ. ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα. Οι στόχοι της εισηγμένης για το τρέχον έτος. Αύξηση 44% παρουσίασαν τα κέρδη μετά από φόρους της MLS Πληροφορική τo 2014 καθώς έφθασαν στα 1,67 εκατ. ευρώ το 2014 έναντι 1 εκατ. ευρώ το 2013. Η εταιρία διαθέτει μηδενικό τραπεζικό δανεισμό και 2,4 εκατ. ευρώ ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα.

 

Στην ομάδα των ζημιογόνων βρίσκεται η Ιντραλότ με αυξημένο κατά 20,4% στα 1.853,2 εκατ. ευρώ τον ενοποιημένο κύκλο εργασιών του Ομίλουτο 2014, ενώ χωρίς την επίδραση των συναλλαγματικών διαφορών ύψους 82,0 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκε στα 1.935,2 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 25,7%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν κατά 10,0% στα 175,4 εκατ. ευρώ και προσαρμοσμένα σε απομειώσεις και προβλέψεις ύψους 10,1 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν στα 185,6 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 10,1%. Χωρίς την επίδραση συναλλαγματικών διαφορών ύψους 13,0 εκατ. ευρώ, τα EBITDA έφτασαν το 2014 τα 188,4 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση 3,3%. Τα καθαρά αποτελέσματα μετά από δικαιώματα μειοψηφίας για την περίοδο διαμορφώθηκαν σε ζημίες 49,5 εκατ. ευρώ, ενώ προσαρμοσμένα σε απομειώσεις και προβλέψεις ύψους 9,9 εκατ. ευρώ, διαμορφώθηκαν σε ζημίες ύψους 39,6 εκατ. ευρώ. Όσον αφορά στη μητρική εταιρεία, ο κύκλος εργασιών της το 2014 μειώθηκε κατά 43,2% στα 85,7 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBΙTDA) μειώθηκαν κατά 13,3% στα 20,1 εκατ. ευρώ και οι ζημιές μετά φόρων (EAT) διαμορφώθηκαν σε 11,0 εκατ. ευρώ έναντι 0,1 εκατ. ευρώ το 2013.

Η Dionic συνεχίζει τις προσπάθειές της για άρση των μετοχών της από την Κατηγορίας Επιτήρησης. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές του ομίλου στις 26 Νοεμβρίου 2014 ανήλθαν σε 2,35 εκατ. ευρώ. Τα ποσά αυτά αφορούν φορολογικές υποχρεώσεις για τα οποία έχουν υποβληθεί σχετικές αιτήσεις ρύθμισης στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας και αναμένεται η οριστικοποίηση τους.Σημαντικό γεγονός, σύμφωνα με την εταιρία, είναι η ολοκλήρωση της συμφωνίας για την μακροπρόθεσμη αναδιάρθρωση του συνολικού της δανεισμού με την τράπεζα Alpha Bank με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. Η Dionic ρύθμισε συνολικά 16.685.000 ευρώ δανείων με την Τράπεζα Αλφα σε μακροπρόθεσμη βάση, εκ των οποίων 10 εκατ. ευρώ μετατρέψιμου Ομολογιακού Δανείου σε 12 έτη με καταβολή κεφαλαίου και τόκων στο τέλος της περιόδου δανεισμού σε μία μόνο δόση ("bullet repayment") και 6,69 εκατ. σε μετατροπή υφιστάμενου βραχυπρόθεσμου δανεισμού σε μακροπρόθεσμο διάρκειας 6 ετών με καταβολή κεφαλαίου στο τέλος της περιόδου δανεισμού σε μία μόνο δόση ("bullet repayment") και πληρωμή τόκων μετά από τρία έτη με ευνοϊκό επιτόκιο και στα δύο δάνεια.

Η PC Systems σημείωσε σημαντική αύξηση του κύκλου εργασιών της κατά 87,6% στη χρήση του 2014/ Σταδιακά εκλείπουν πλέον οι λόγοι παραμονής των μετοχών της στην κατηγορία «προς Διαγραφή» του ΧΑΑ από 9 Απριλίου ’14. Η βελτίωσ της εικόνας της εταιρείας οφείλεται κυρίως στην αύξηση του κύκλου εργασιών της, που ανέρχεται σε 3 εκατ. ευρώ. Στα θετικά στοιχεία είναι επίσης η μείωση των δαπανών του προσωπικού κατά 22% σε σχέση με το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2013, καθώς και των λοιπών λειτουργικών δαπανών με τα συνολικά τα έξοδα διοίκησης και διάθεσης να περιορίζονται στο 19%. Η Διοίκηση της εισηγμένης εκτιμά ότι θα επιτευχθεί περαιτέρω αύξηση του κύκλου εργασιών ώστε τα αποτελέσματα του 2015 θα είναι ακόμα πιο ικανοποιητικά σε σχέση με τα αντίστοιχα του 2014.

Οι περισσότερες ζημιογόνες εταιρείες δεν έχουν ιδιαίτερες μεταβολές στην εικόνα των αποτελεσμάτων τα τελευταία χρόνια και η πίεση στον κύκλο εργασιών τους δεν δίνει ευοίωνες προοπτικές.
Για να δείτε τα κέρδη και τις ζημίες
των εισηγμένων εταιρειών Πληροφορικής για το 2014
πατήστε 
Ε Δ Ω 

ΑΡΧΕΙΟ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1788 επόμενη > τελευταία >>