ICT plus
Κυριακή, 19 Μαίου 2024

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

3/2/2021
Υπογραφή δύο νέων συμβάσεων της ΕΕΤΤ για την «Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων»

Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) ανακοινώνει την υπογραφή δύο νέων, ξεχωριστών συμβάσεων για την «Προμήθεια Υπερελαφρειών Δεκτών Εποπτείας Φάσματος Ραδιοσυχνοτήτων», μετά από Ανοιχτό Διεθνή Διαγωνισμό. Οι δύο συμβάσεις μαζί αποτελούν το συνολικό φυσικό και οικονομικό αντικείμενο ενός ακόμη από τα Υποέργα της Πράξης «ΣΕΦΕ», το οποίο εισέρχεται, και αυτό πλέον, στη φάση υλοποίησης. Η Πράξη υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία" και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους.

Στην πρώτη σύμβαση με τίμημα «εκατόν σαράντα τέσσερις χιλιάδες τετρακόσια εξήντα ευρώ» (144.460,00 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Ανάδοχος είναι η εταιρεία «NETSCOPE SOLUTIONS A.E.», ενώ στη δεύτερη σύμβαση με τίμημα «εκατόν έντεκα χιλιάδες τετρακόσια εξήντα επτά ευρώ και ένα λεπτό» (111.467,01 €), συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Ανάδοχος είναι η εταιρεία «VECTOR TECHNOLOGIES Ε.Π.Ε.».

Αντικείμενα των παραπάνω συμβάσεων είναι α) η προμήθεια υπερσύγχρονων, ιδιαίτερα ελαφριών και ευέλικτων δεκτών εποπτείας φάσματος (συμπεριλαμβανομένων κεντρικών μονάδων, εξειδικευμένων κεραιοσυστημάτων, παρελκομένων), με τους οποίους το εξειδικευμένο προσωπικό της ΕΕΤΤ θα εντοπίζει με ταχύτητα και απόλυτη ακρίβεια το συγκεκριμένο σημείο από όπου προκαλείται οποιαδήποτε παρεμβολή, β) η παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης στη χρήση του εξοπλισμού και υπηρεσιών συντήρησης και υποστήριξης. Υπογραμμίζεται ότι οι δέκτες αυτοί θα ενταχθούν και θα αξιοποιηθούν άμεσα στην επιχειρησιακή λειτουργία της ΕΕΤΤ. Σημειώνεται ότι ένα υποσύνολο των συγκεκριμένων δεκτών εποπτείας θα τοποθετείται και αξιοποιείται σε Τηλεκατευθυνόμενα Πτητικά Μέσα (Drones) καθώς και αυτή η προμήθεια έχει δρομολογηθεί από την ΕΕΤΤ.

Οι συγκεκριμένοι δέκτες συμβάλλουν αποφασιστικά στην αναβάθμιση των επιχειρησιακών και τεχνολογικών δυνατοτήτων της ΕΕΤΤ καθώς και στη διεύρυνση της τεχνογνωσίας της. Επιτρέπουν τον επακριβή και αδιαμφισβήτητο εντοπισμό του σημείου πρόκλησης οποιασδήποτε παρεμβολής, την απεικόνισή του με χρήση Συστήματος Γεωγραφικών Πληροφοριών (Geographic Information System-GIS) καθώς και την καταγραφή των χαρακτηριστικών του σήματος που προκαλεί την παρεμβολή, για υφιστάμενες αλλά και αναφυόμενες διεθνώς καινοτόμες ευρυζωνικές υπηρεσίες (ενδεικτικά, Point-to-Point, LTE, 5G, 6G κ.λπ.), σε βάθος χρόνου τουλάχιστον μιας δεκαπενταετίας και σε εύρος φάσματος ραδιοσυχνοτήτων μέχρι και τα 8 Gigahertz (GHz).

Βασικός στόχος της ΕΕΤΤ, μέσω των συγκεκριμένων δεκτών και του πρόσθετου φορητού εξοπλισμού εποπτείας που θα αποκτήσει η Αρχή, είναι η ταχύτατη, με απόλυτη ακρίβεια και σε οποιοδήποτε σημείο της ελληνικής επικράτειας ανταπόκρισή της, για τον έγκαιρο εντοπισμό και την αντιμετώπιση περιστατικών παρεμβολών στο φάσμα ραδιοσυχνοτήτων. Ως εκ τούτου, η ΕΕΤΤ θα συνεχίσει να επιτελεί με αυξημένη αποτελεσματικότητα τις αρμοδιότητες εποπτείας του φάσματος ραδιοσυχνοτήτων στη χώρα μας, ώστε να διασφαλίζεται η απρόσκοπτη και αδιάλειπτη αξιοποίηση του σπάνιου αυτού εθνικού πόρου, συμβάλλοντας με αυτό τον τρόπο στον εθνικό στόχο για την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας και επιχειρηματικότητας.

Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο Υποέργο και τη συνολική Πράξη «ΣΕΦΕ», παρέχονται μέσω του διαδικτυακού τόπου: https://www.eett.gr/opencms/opencms/EETT/EETT/ESPA/SEFE/index.html

ΑΡΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1167 επόμενη > τελευταία >>