ICT plus
Κυριακή, 19 Μαίου 2024

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

3/2/2021
Οικονομικά αποτελέσματα 1ου τριμήνου χρηματοοικονομικού έτους 2021 (1η Οκτωβρίου – 31η Δεκεμβρίου 2020): Eξαιρετική έναρξη του χρηματοοικονομικού 2021 - Βελτίωση των εκτιμήσεων

«Η ομάδα μας είχε εξαιρετική επίδοση σε ένα μάλλον σύνθετο περιβάλλον. Είμαι ευγνώμων που μπορώ να παραδώσω μια τόσο ισχυρή επιχείρηση στην επόμενη γενιά διοίκησης», δήλωσε ο Joe Kaeser, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Siemens AG.

 • Οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 15% σε συγκρίσιμη βάση, εξαιρουμένων των συναλλαγματικών διαφορών και των αποτελεσμάτων χαρτοφυλακίου, και τα κέρδη αυξήθηκαν κατά 7%, με όλες τις βιομηχανικές επιχειρήσεις να συμβάλλουν στην ανάπτυξη
 • Σε ονομαστική βάση, οι παραγγελίες αυξήθηκαν κατά 11% στα €15,9 δισ., λόγω του υψηλότερου όγκου από μεγάλες παραγγελίες στη Mobility. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 3%, στα €14,1 δισ.. Ο δείκτης καταγραφής της τάσης πωλήσεων ήταν 1.13
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων σημείωσαν άνοδο 39% στα €2,1 δισ., συμπεριλαμβανομένων των ισχυρών λειτουργικών επιδόσεων και των σημαντικά χαμηλότερων αποζημιώσεων, έχοντας ως αποτέλεσμα περιθώριο στα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων στο 16.0%
 • Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν σημαντικά στο €1,5 δισ.. Αντίστοιχη αύξηση των βασικών κερδών ανά μετοχή (EPS) στο €1.72
 • Ισχυρή διαθέσιμη ταμειακή ροή από συνεχιζόμενες και διακοπείσες δραστηριότητες ύψους €1,0 δισ. (1ο τρίμηνο χρηματοοικονομικού έτους 2021: €44 εκατ.)

1ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2021

 • Συνέχιση του σύνθετου μακροοικονομικού περιβάλλοντος που επηρεάζεται από την πανδημία του κορωνοϊού (COVID-19). Αυξημένες ευκαιρίες ζήτησης και ανάπτυξης κατά τη διάρκεια του τριμήνου που ποικίλλουν ανάλογα με την επιχείρηση και τη γεωγραφική περιοχή, συμπεριλαμβανομένης της ισχυρής ανάπτυξης στην Κίνα.
 • Σημαντικές συναλλαγματικές διαφορές πήραν πέντε ποσοστιαίες μονάδες από την ανάπτυξη των παραγγελιών και των εσόδων σε ετήσια βάση. Τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου προσέθεσαν μία ποσοστιαία μονάδα στην ανάπτυξη των παραγγελιών και των εσόδων σε ετήσια βάση.
 • Η παραγγελιοληψία αυξήθηκε και στις τέσσερις βιομηχανικές δραστηριότητες σε συγκρίσιμη βάση, με πρώτη τη Mobility που κατέγραψε σημαντικά μεγαλύτερο όγκο από μεγάλες παραγγελίες.
 • Τα κέρδη αυξήθηκαν επίσης και στις τέσσερις βιομηχανικές δραστηριότητες σε συγκρίσιμη βάση. Σε γεωγραφική βάση, η ανάπτυξη ήταν πιο αξιοσημείωτη στην Κίνα και τη Γερμανία.
 • Τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων αυξήθηκαν σημαντικά στην Digital Industries, συμπεριλαμβανομένης της ανάκαμψης στις υψηλού περιθωρίου επιχειρήσεις μικρού κύκλου και των σημαντικά χαμηλότερων αποζημιώσεων. Σημαντικές αυξήσεις και στην Smart Ifrastructure και τη Siemens Healthineers. Η Mobility συνέχισε την επιτυχημένη επίδοση, διατηρώντας τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA και την κερδοφορία σταθερά στα επίπεδα του προηγούμενου έτους, πριν από την COVID-19. Συνολικά, η αρνητική επίπτωση από συναλλαγματικές διαφορές ήταν ισχυρότερη στη Siemens Healthineers.
 • Εκτός των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων, θετική αλλαγή στα εταιρικά στοιχεία κυρίως από μεταβιβάσεις περιουσιακών στοιχείων στη Siemens Pension-Trust e.V. στη Γερμανία συνολικού ύψους €138 εκατ..Το 1ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2020 περιελάμβανε ακόμη υψηλότερα κέρδη που σχετίζονται με επενδύσεις για τη Siemens Real Estate και τη Siemens Financial Services
 • Το καθαρό εισόδημα αυξήθηκε σε σημαντικά υψηλότερα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA των Βιομηχανικών Δραστηριοτήτων που αντισταθμίστηκε εν μέρει από τον υψηλότερο συντελεστή φόρου εισοδήματος και μια θετική συνεισφορά από διακοπείσες δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με τη Flender. Το 1ο τρίμηνο του χρηματοοικονομικού έτους 2020 περιλάμβανε ζημία από διακοπείσες δραστηριότητες που σχετίζονται κυρίως με τον πρότερο τομέα ενέργειας
 • Οι Βιομηχανικές Δραστηριότητες δημιούργησαν ισχυρή ελεύθερη ταμειακή ροή ύψους €1,468 εκατ. σε σύγκριση με τα €789 εκατ. του 1ου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2020, κυρίως από τη Siemens Healthineers με υψηλό συντελεστή ταμειακής μετατροπής στο 1.19
 • Το απασχολούμενο κεφάλαιο ROCE αυξήθηκε σε συνδυασμό με ένα σημαντικά υψηλότερο καθαρό εισόδημα και μια σημαντική μείωση στο μέσο απασχολούμενο κεφάλαιο

Εκτιμήσεις

Συνεχίζουμε να περιμένουμε ένα σύνθετο μακροοικονομικό περιβάλλον που επηρεάζεται από την COVID-19. Έχουμε ήδη δει βελτιωμένες συνθήκες σε ορισμένες από τις επιχειρήσεις και τις γεωγραφικές περιοχές μας κατά τη διάρκεια του πρώτου τριμήνου του χρηματοοικονομικού έτους 2021. Με την υπόθεση ότι αυτές οι συνθήκες θα συνεχιστούν στα επόμενα τρίμηνα, ειδικά για τις μικρού κύκλου επιχειρήσεις μας, αυξάνουμε τις εκτιμήσεις μας για το χρηματοοικονομικό έτος.

Συνεχίζουμε να προβλέπουμε ότι οι αρνητικές συναλλαγματικές επιπτώσεις θα επιβαρύνουν έντονα τόσο τους ονομαστικούς ρυθμούς ανάπτυξης του όγκου όσο και τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA για τις βιομηχανικές μας δραστηριότητες το χρηματοοικονομικό έτος 2021.

Αυξάνουμε την προηγούμενη προσδοκία μας για συγκρατημένη συγκρίσιμη αύξηση κερδών για τον Όμιλο Siemens, καθαρό από τις συναλλαγματικές διαφορές και τα αποτελέσματα χαρτοφυλακίου, σε μεσαία έως υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη. Συνεχίζουμε να αναμένουμε δείκτη καταγραφής της τάσης πωλήσεων μεγαλύτερο από το 1.

Η Digital Industries αναμένει τώρα τα αντίστοιχα κέρδη του χρηματοοικονομικού έτους 2021 να αυξηθούν εμφανώς σε ετήσια βάση αντί για ελαφρώς. Η προσδοκία για τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA είναι τώρα 19% έως 20%, υψηλότερη κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Smart Infrastructure συνεχίζει να αναμένει να επιτύχει μέτρια συγκρίσιμη αύξηση των κερδών το χρηματοοικονομικό έτος 2021. Η προσδοκία για τα προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA είναι τώρα 10.5% έως 11.5%, υψηλότερη κατά 0.5 ποσοστιαίες μονάδες.

Η Mobility συνεχίζει να προβλέπει μεσαία μονοψήφια συγκρίσιμη αύξηση των κερδών και προσαρμοσμένα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων EBITA στο 9.5% έως 10.5% το χρηματοοικονομικό έτος 2021.

Σύμφωνα με τις προσδοκίες που περιγράφηκαν παραπάνω, αυξάνουμε τις εκτιμήσεις μας για τα καθαρά έσοδα στο εύρος από €5,0 έως €5,5 δισ., πολύ περισσότερα από την προηγούμενη εκτίμηση μέτριας μόνο ανάπτυξης σε σύγκριση με τα €4,2 δισ. ευρώ το χρηματοοικονομικό έτος 2020.

Από τις εκτιμήσεις μας εξαιρούνται επιβαρύνσεις από νομικά και κανονιστικά ζητήματα και αποτελέσματα σε σχέση με την προγραμματισμένη εξαγορά της Varian Medical Systems, Inc. από τη Siemens Healthineers που αναμένεται να κλείσει στο πρώτο μισό του ημερολογιακού 2021.

ΑΡΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1167 επόμενη > τελευταία >>