ICT plus
Κυριακή, 19 Μαίου 2024

ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ

ΠΟΣΟ ΩΦΕΛΗΣΕ Η "ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ" ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ?
ΠΑΡΑ ΠΟΛΥ (ΑΝΩ ΤΟΥ 70%)
ΠΟΛΥ (ΑΠΟ 60 ΕΩΣ 70%)
ΑΡΚΕΤΑ (ΑΠΟ 50 ΕΩΣ 60%)
ΜΕΤΡΙΑ (ΑΠΟ 40 ΕΩΣ 50%)
ΛΙΓΟ (ΑΠΟ 30 ΕΩΣ 40%)
ΚΑΘΟΛΟΥ (ΚΑΤΩ ΑΠΟ 30%)

ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

4/2/2021
O Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητή Κ. Μασσέλος σε σύσκεψη της Διεθνούς Τηλεπικοινωνιακής Ένωσης και της Παγκόσμιας Τράπεζας

Ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ, Καθηγητής Κωνσταντίνος Μασσέλος συμμετείχε σε σύσκεψη υπό τον τίτλο “Moving the regulatory cursor for digital regulation” που συνδιοργάνωσαν η Διεθνής Τηλεπικοινωνιακή Ένωση (International Telecommunication Union, ITU) και η Παγκόσμια Τράπεζα (World Bank)  και η οποία πραγματοποιήθηκε την 1η Φεβρουαρίου διαδικτυακά. Ως ομιλητής στη 2η ενότητα με θέμα «Ανατρεπτικές τεχνολογίες-Περίπτωση για ρυθμιστική αλλαγή», ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ επισήμανε τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών στην ενίσχυση της καινοτομίας, των κλαδικών επενδύσεων, της ψηφιακής ανάπτυξης και της εν γένει κοινωνικο-οικονομικής προόδου.

Αναφορικά με το θέμα των επενδύσεων στον τομέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών, οι θετικές επιπτώσεις από την ως άνω συνεργασία είναι εμφανείς και μπορούν να ποσοτικοποιηθούν μέσω της εκτίμησης των θετικών αποτελεσμάτων που θα προκύψουν από κοινές επενδυτικές συμφωνίες. Τα θετικά αυτά αποτελέσματα επηρεάζουν ευνοϊκά και με πολλαπλασιαστικό τρόπο τη καινοτομία και την ψηφιακή ανάπτυξη.

Η συνεργασία μεταξύ των Ρυθμιστικών Αρχών αναδεικνύεται σε σημαντική κινητήρια δύναμη για την κοινωνικο-οικονομική ανάπτυξη, καθώς μέσω της διαμόρφωσης του πλαισίου για διείσδυση των ψηφιακών τεχνολογιών, επιτρέπει τη δημιουργία νέων αγορών, νέων μορφών απασχόλησης και συμβάλλει στη διαδικασία προώθησης καινοτόμων δράσεων προς όφελος των καταναλωτών και των επιχειρήσεων. Η συνεργασία προσφέρει επιπρόσθετα οφέλη στον τομέα των επιχειρήσεων συμβάλλοντας  στην εναρμόνιση των κανόνων, και διασφαλίζοντας τη συνεπή εφαρμογή των διαφόρων ρυθμιστικών πλαισίων. Επιπλέον, διευρύνει το ισχύον κανονιστικό πλαίσιο πέραν των στενών ορίων του τομέα ICT, ενοποιώντας όλους τους τομείς που απαρτίζουν την ψηφιακή οικονομία.

Πρόσφατο παράδειγμα συνεργασίας αποτελεί ο τρόπος αντιμετώπισης της πανδημίας COVID-19.  H ευρεία χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών διαδραμάτισε καταλυτικό και άμεσο ρόλο στην προσπάθεια για συνέχιση ορισμένων βασικών κοινωνικών και οικονομικών λειτουργειών σε ένα περιβάλλον περιορισμένων οικονομικών δραστηριοτήτων, καθώς και στην προσπάθεια ανεύρεσης τρόπων για τον μερικό περιορισμό των αρνητικών επιπτώσεων της πανδημίας.

Αναφερόμενος στο θέμα της συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών σε διεθνές επίπεδο, ο Πρόεδρος της ΕΕΤΤ τόνισε ότι συμβάλλει στην προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού και στην περαιτέρω διάδοση των καινοτόμων τεχνολογιών. Η παγκοσμιοποιημένη οικονομία χαρακτηρίζεται από ατελή κανονιστικό συντονισμό, γεγονός που αποτελεί διασυνοριακό εμπόδιο στη λειτουργία των εταιριών που επιθυμούν να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους σε ξένες αγορές. Το  φαινόμενο αυτό παρατηρείται για παράδειγμα, στις εταιρίες που δραστηριοποιούνται κυρίως στη συλλογή, επεξεργασία και διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων.

Η περαιτέρω επέκταση του ψηφιακού μετασχηματισμού προϋποθέτει τη σημαντική άνοδο των διασυνοριακών ροών σε δεδομένα και σε αγαθά και κατά συνέπεια, η έλλειψη ενός κανονιστικού συντονισμού μεγενθύνει περισσότερο τα προβλήματα και καθιστά απαραίτητη την ανάγκη για διεθνή ρυθμιστική συνεργασία. Η συνεργασία αυτή με τις Ρυθμιστικές Αρχές των άλλων χωρών είναι επίσης αναγκαία για την υιοθέτηση βέλτιστων πρακτικών, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία του ψηφιακού μετασχηματισμού. Οι ρυθμιστικές αποκλίσεις μεταξύ των διαφόρων εθνικών δικαιοδοσιών, αυξάνουν το κόστος λειτουργίας όλων των παραγόντων της αγοράς και προκαλούν δυσμενείς επιπτώσεις στις παρεχόμενες υπηρεσίες στους καταναλωτές/χρήστες. Αποτέλεσμα αυτών είναι η επιβράδυνση των διαδικασιών για την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Ο κ. Μασσέλος ανέφερε ως παραδείγματα διασυνοριακής ρυθμιστικής συνεργασίας για την ανάπτυξη καινοτόμων τεχνολογιών, τον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (Αrtificial Ιntelligence, AI) και του blockchain. Ειδικότερα για την περίπτωση του blockchain, προβλέπεται η προσαρμογή των εθνικών στρατηγικών των χωρών, γεγονός που θα οδηγήσει σε μια κοινά αποδεκτή προσέγγιση για την υιοθέτηση των τεχνολογιών των Distributed Ledgers (DLT).

Επιπλέον, η διεθνής συνεργασία σε καινοτόμες τεχνολογίες συνεισφέρει ευρύτερα στη μεταφορά της πληροφορίας και της γνώσης, στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των εταιριών, στην απλοποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης και στη δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών για την επίτευξη των οικονομικών στόχων και γενικότερα την ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας.

Διεθνείς Οργανισμοί όπως η Διεθνής Τηλεπικοινωνιακή Ένωση και η Παγκόσμια Τράπεζα  μπορούν να συνεισφέρουν θετικά στο συντονισμό της διεθνούς αυτής συνεργασίας και να προτείνουν στις χώρες κατάλληλες κατευθυντήριες αρχές και βέλτιστες πρακτικές.

Η πλήρης ομιλία είναι διαθέσιμη εδώ (στα αγγλικά).

ΑΡΧΕΙΟ - ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

<< αρχική < προηγούμενη 1 / 1167 επόμενη > τελευταία >>